545 (lima ratus empat puluh lima) ialah nombor asli selepas 544 dan sebelum 546.