800 (lapan ratus) ialah nombor asli selepas 799 dan sebelum 801.