8 Rabiulawal merupakan hari ke enam puluh lapan dalam kalendar Hijriah.

Peristiwa Sunting