A. Karim Haji Abdullah adalah penulis kritikan sastera di Malaysia.

Hasil penulisanSunting

  1. Sasterawan negara Keris Mas : tanggapan tokoh dan sarjana/ diselenggarakan oleh A. Karim Abdullah & A. Rahim Abdullah : Dewan Bahasa & Pustaka , 2001.
  2. ANTARA pemikiran A. Samad Ismail / diselenggarakan oleh A. Karim Haji Abdullah : Fajar Bakti, 1997.
  3. Pemimpin dan sasterawan / diselenggarakan oleh A. Karim Haji Abdullah ;DBP, 1993.
  4. Dua novel keris mas : Pahlawan Rimba Malaya dan Korban Kesuciannya. ;DBP, 1993.