Abd-ul-Hamid I

Sultan empayar Uthmaniah (1774-1789)

Abd-ul-Hamid I (20 Mac 1725 - 7 April 1789) adalah sultan Empayar Uthmaniyyah dari 1774 sehingga kematiannya.

Sultan Abdul Hamid I

Abd-ul-Hamid I adalah seorang penguasa yang lemah. Perang diumumkan terhadap Empayar Rusia dan kurang dari setahun ia naik tahta, pasukannya kalah dalam Pertempuran Kozluja yang membuat Empayar Uthmaniyyah terpaksa menandatangani Perjanjian Küçük Kaynarca pada tanggal 21 Julai 1774. Meskipun banyak kelemahan, ia dipandang sebagai sultan paling berjaya di negaranya kerana ia membentuk pasukan pemadam kebakaran, menjalankan kebijakan reformasi, perbaikan tentera, naiknya piawai pendidikan, dll.

Abd-ul-Hamid I kemudian berhasil meredam sejumlah pemberontakan di sejumlah wilayah, namun ia kehilangan Krimea setelah berperang melawan Rusia, 2 tahun sebelum kematiannya.