Abdul Rahman bin Musa

Dato' Abdul Rahman bin Musa merupakan pengerusi pertama Majlis Amanah Rakyat (MARA) iaitu dari 1 Disember 1965 hingga 7 Jun 1967. Dia digantikan oleh Tan Sri Taib Andak.