Abdullah bin Amr bin al-As

Abdullah bin Amr bin al-As (Arab: عبدالله بن امرو) adalah anak kepada Amr bin al-As. Beliau juga merupakan salah seorang sahabat nabi yang terkenal.