Abjad Phoenicia

(Dilencongkan dari Abjad Foenisia)


Abjad Phoenicia adalah keterusan dari huruf Proto-Kanaan, oleh perkumpulan diambil untuk bermula dengan tarikh dipotong dari 1050 SM. Ia telah digunakan oleh orang Phoenicia untuk menulis Phoenicia, satu bahasa Semitik Utara. Huruf moden dipercayai diturunkan dari Phoenicia termasuk Arab, Yunani, Latin (via Huruf Italik Kuno), Cyril (via huruf Yunani), Tifinagh (via huruf Lybian) dan Ibrani (via Aramia). Seperti Proto-Kanaan, Arab dan Proto-Ibrani, Phoenicia adalah huruf konsonantal (suatu abjad), dan mengandungi tiada simbol untuk bunyi vokal, dimana perlu disimpulkan dari konteks. Abjad Phoenicia seakan sama kepada huruf Yunani dalam banyak cara. (Yunani adalah huruf pertama untuk memasukkan vokal.)

Abjad Phoenicia
Jenis
BahasaBahasa Phoenicia
Tempoh masa
Bermula 1050 SM, dan beransur mati setelah bentuk berkembang gantikannya
Aksara induk
Aksara turunan
Huruf Paleo-Ibrani
Abjad Aramia
Huruf Yunani
Ramai hipotesiskan yang lain
Arah tulisKanan-ke-kiri
ISO 15924Phnx, 115
Alias Unikod
Phoenician
U+10900 hingga U+1091F
Sejarah Huruf

Zaman Gangsa Pertengahan 19–15 SM

Maruwi 3 SM
Salasilah lengkap

Inskripsi Phoenicia telah dijumpai pada tapak aarkeologikal pada sebilangan bekas bandar Phoenicia dan koloni sekitar Mediterranean, seperti Byblos (pada Lubnan masa-kini) dan Carthage di Afrika Utara. Carian kemudian menunjukkan penggunaan lebih awal di Mesir [1].

Sejarah

sunting

Huruf asal Proto-Sinaitik telah dipemerolehan dari hieroglif Mesir, dalam kegunaan dari ca. 1500 SM di Sinai dan Syam, kemungkinan oleh penutur Semitik Barat awal. Di Kanaan ia dibangunkan kepada huruf Proto-Kanaan dari ca. 1400 SM, disesuaikan untuk menulis satu bahasa-bahasa Kanaan (Semitik Barat Laut).

Abjad Phoenicia tanpa jahitannya meneruskan huruf Proto-Kanaan, dengan perkumpulan dipanggil Phoenicia(n) dari tengah abad ke-11.

Sesetengah dari nama huruf telah ditukarkan dalam Phoenicia (kemungkinan, gaml "stik lontar" ke gimel "unta", digg "ikan" ke dalet "pintu", hll "kegembiraan" ke he "tingkap", ziqq "gari" ke zayin "senjata", naḥš "ular" ke nun "ikan", piʾt "hujung" ke pe "mulut", šimš "matahari" ke šin "gigi"). Makna yang diberi adalah dari nama huruf dalam Phoenicia. Nama huruf Phoenicia tidak terus diakukan dan telah dibina semula oleh Theodor Nöldeke pada 1904.

Laksana huruf telah asalnya dituris dengan jarum, kebanyakan bentuk adalah bersudut dan lurus, walaupun versi lebih kursif adalah bertambah diakukan pada masa kemudian, memuncakkan huruf Neo-Punik dari Afrika Utara zaman Rom. Phoenicia(n) biasanya ditulis dari kanan ke kiri, walaupun terdapat sesetengah teks ditulis dalam boustrophedon (garis berturutan dalam arah altenatif).

Pengambilan abjad Phoenicia telah teramat berjaya, dan aneka telah dimabil sekitar Mediterranean dari ca. the abad ke-9, yang penting memberi kebangkitan kepada skrip Yunani, Italik Kuno, Anatolia dan Iberia.

Pelbagai huruf mempunyai persembahan altenatif: s.c. taw boleh ditulis lebih seperti satu '+' berbanding seperti satu 'x', heth boleh mempunyai dua bar melintang.

  • Huruf Latin X diperoleh dari sebutan Yunani barat chi, dan bukannya secara terus dari huruf xi yang berasaskan samekh. Bagaimanapun huruf chi sendiri kemungkinan adalah pemerolehan sekunder dari Phoenicia samekh.
Huruf Unikod Nama Makna Bunyi Huruf jajaran dalam
Ibrani Arab Yunani Latin Cyril
  𐤀 ʼāleph sapi ʼ א Αα Aa Аа
  𐤁 bēth rumah b ב Ββ Bb Бб, Вв
  𐤂 gīmel unta g ג Γγ Cc, Gg Гг
  𐤃 dāleth pintu d ד د،ذ Δδ Dd Дд
  𐤄 tingkap h ה Εε Ee Ее, Єє
  𐤅 wāw cangkuk w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
  𐤆 zayin senjata z ז Ζζ Zz Зз
  𐤇 ḥēth pagar ח ح،خ Ηη Hh Ии, Йй
  𐤈 ṭēth roda ט ط،ظ Θθ
  𐤉 yōdh lengan y י ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
  𐤊 kaph tapak (tangan) k כ,ך Κκ Kk Кк
  𐤋 lāmedh cemeti l ל Λλ Ll Лл
  𐤌 mēm air m מ,ם Μμ Mm Мм
  𐤍 nun ikan n נ,ן Νν Nn Нн
  𐤎 sāmekh tiang s ס Ξξ, Χχ Xx Хх
  𐤏 ʼayin mata ʼ ע ع،غ Οο Oo Оо
  𐤐 mulut p פ,ף Ππ Pp Пп
  𐤑 ṣādē tumbuhan papyrus צ,ץ ص،ض (Ϡϡ) Цц, Чч
  𐤒 qōph Mata jarum q ק (Ϙϙ) Qq
  𐤓 rēš kepala r ר Ρρ Rr Рр
  𐤔 šin gigi š ש س،ش Σ(ϲ)σς Ss Сс, Шш
  𐤕 tāw tanda t ת ت،ث Ττ Tt Тт

Pengekodan

sunting

Skrip Phoenicia telah diterima untuk pengkodan dalam Unikod 5.0 dalam jarak U+10900 hingga U+1091F. Satu cadangan altenatif untuk mengendalikannya sebagai aneka fon dari Ibrani telah ditolak. (Lihat ringkasan PDF.) Huruf ini dikodkan U+10900 𐤀 aleph melalui ke U+10915 𐤕 taw, U+10916 𐤖, U+10917 𐤗, U+10918 𐤘 dan U+10919 𐤙 dikodkan angka 1, 10, 20 dan 100 masing-masing dan U+1091F 𐤟 kata pemisah.

Huruf warisan

sunting

Huruf Paleo-Ibrani, digunakan untuk menulis Ibrani awal, adalah hampir sama kepada yang Phoenicia. Huruf Samaritan, digunakan oleh orang Samaritan, adalah versi dari huruf Paleo-Ibrani.

Abjad Aramia, digunakan untuk menulis Aramia, adalah keturunan satu lagi. Aramia menjadi lingua franca dari Timur Tengah, ia telah meluas diambil. Ia kemudian terpisah kepada sebilangan huruf berkaitan, termasuk abjad Ibrani moden, abjad Suryani, dan huruf Nabati, bentuk kursif tinggi yang adalah berasal usul dari abjad Arab.

Huruf Yunani dibangunkan dari huruf Phoenicia. Orang Yunani simpan kebanyakan bunyi dari simbol, tetapi menggunakan sesetengahnya dimana persembahkan bunyi yang tidak wujud dalam Yunani untuk persembahkan vokal. Ini terutamanya penting laksana bahasa Yunani, satu bahasa Indo-Eropah, kurang didominasikan konsonan-berbanding kebanyakan bahasa Semitik.

Huruf Cyril telah dipemerolehan dari huruf Yunani. Sesetengah huruf Cylillic adalah berdasarkan pada bentuk Glagolitik, dimana telah dipengaruhi oleh abjad Ibrani.

Latin telah dipemerolehan dari Italik Kuno, digunakan untuk Etruscan dan lain-lain bahasa. Rune Jermanik juga kelihatan telah dipemerolehan dari bentuk awal huruf Italik Kuno, via skrip Alpine.

Ramai sejarawan percaya yakni skrip Brahmi dan yang berikut huruf Indic adalah dipemerolehan dari skrip ini juga, [perlu rujukan] dimana akan membuatkan ia keturunan dari hampir semua sistem tulisan major dalam kegunaan kini, kemungkinan termasuk malahan Hangul, dimana kemungkinan dipemerolehan dari Phagspa, dirinya adalah pemerolehan dari skrip Brahmi; ini akan bermakna yakni semua skrip dalam kegunaan di dunia kini, hanya skrip Cina dan pemerolehannya mempunyai asal usul bebas. (Ia penting untuk notakan, bagaimanapun, yakni skrip purba dari budaya Maya dan Sumeria berkembang secara bebas, dan yakni abjad Phoenicia banyak terhutang kepada inspirasinya kepada sistem tulisan Mesir, dimana juga dipercayai oleh ramai ilmiawan menjadi suatu pembangunan bebas.)

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  • Sanford Holst, Phoenician: Epik Warisan Lubnan, Cambridge dan Boston Press, Los Angeles, 2005.
  • Jean-Pierre Thiollet, Je m'appelle Byblos, H & D, Paris, 2005. ISBN 2 914 266 04 9

Pautan luar

sunting