Adrien Proust (18 Mac 1834-26 November 1903) adalah bapa daripada penulis Marcel Proust dan doktor Robert Proust. Selain doktor, ia juga menyelidiki kolera di Eropah.