Agensi kerajaan atau negeri, kadangkala suruhanjaya yang dilantik, ialah organisasi tetap atau separuh tetap dalam jentera kerajaan yang bertanggungjawab untuk pengawasan dan pentadbiran fungsi tertentu, seperti pentadbiran. Terdapat pelbagai jenis agensi yang ketara. Walaupun penggunaan berbeza, agensi kerajaan biasanya berbeza daripada jabatan atau kementerian dan jenis badan awam lain yang ditubuhkan oleh kerajaan. Fungsi agensi biasanya bersifat eksekutif memandangkan jenis organisasi yang berbeza (seperti komisen) paling kerap diwujudkan dalam peranan penasihat—perbezaan ini selalunya kabur dalam amalan namun, ia tidak dibenarkan.

Sebuah agensi kerajaan boleh ditubuhkan oleh sama ada kerajaan negara atau kerajaan negeri dalam sistem persekutuan. Istilah ini biasanya tidak digunakan untuk organisasi yang diwujudkan oleh kuasa badan kerajaan tempatan. Agensi boleh ditubuhkan melalui perundangan atau oleh kuasa eksekutif. Autonomi, kemerdekaan dan akauntabiliti agensi kerajaan juga berbeza secara meluas.

Bacaan lanjut sunting