Ahmad bin Hj. Abdul Rahim

Encik Ahmad bin Hj. Abdul Rahim pernah menjadi pengerusi MARA dari 18.09.1973 - 30.09.1974