Akaun merupakan media yang digunakan untuk mencatatkan maklumat berkaitan urus niaga atau transaksi kewangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban.[1] Dalam pencatatan ini, maklumat yang terkumpul akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis; kesemua ini akhirnyaakan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kewangan.[2]

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ John Downes, Jordon Elliot Goodman, Lucas Pacioli Dictionary of Finance and Investment Terms 1995 Barron Fourth Edition ISBN 0-8120-9035-7 page 3
  2. ^ "Akun: Pengertian, Penggolongan, Manfaat Dan Tujuan Dalam Akuntansi". Feenance. 21 Julai 2020. Dicapai pada 13 Jun 2021.