Al-Juwaini (419—478 H/1028—1085 M) merupakan seorang ahli fiqih, ahli kalam, dan imam dari mazhab Syafi'i dari Parsi yang terkemuka dan paling terkenal pada zamannya.[1] Gelarannya adalah Imam al-Haramain,[2] yang bermaksud Imam dari dua kota suci, iaitu, Mekah dan Madinah. Beliau merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali.

KehidupannyaSunting

Al-Juwaini berasal dari kota Naisabur, beliau dibesarkan dan mempelajari pendidikan agama melalui ulama disana. Disebabkan berlakunya masalah politik di Naisabur, Al-Juwaini pergi ke Mekkah dan Madinah di Hijaz untuk tinggal sementara. Beliau mengajar dan belajar di sana selama empat tahun.[3] Setelah memiliki ramai murid, beliau diajak kembali oleh pengasas Madrasah Syafi'i di Naisabur untuk mengajar. Beliau mengajar di Madrasah Nizamiyyah sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 478 H.

Karya penulisanSunting

  • Al-Waraqat dalam bidang usul fiqh
  • Kitab Al-Irsyad
  • Al-'Aqidah an-Nizamiyyah
  • Nihaya al-Matlab fi Diraya al-Madhhab

Sedangkan kitab Fara'id al-Simtain terkadang secara keliru dianggap sebagai karyany, walau sebenarnya kitab itu ditulis oleh tokoh Syiah bernama serupa Ibrahim bin Muhammad bin al Himaway Juwaini (w. 1322).[4][5]

RujukanSunting

  1. ^ Griffel, Frank (2009). Al-Ghazālī's Philosophical Theology. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195331622.
  2. ^ M. M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, 1.242. ISBN 9694073405
  3. ^ Messick, Brinkley. "Kissing Hands and Knees: Hegemony and Hierarchy in Shari'a Discourse." Law & Society Review 22, no. 4 (1988): 637-660.
  4. ^ The Scale of Wisdom by M. Muhammadi Rayshahri
  5. ^ Al-Tawhid Vol 8,Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī (Tehran, Iran), p170