Al-Mahdi

Muhammad bin Mansur Al-Mahdi (bahasa Arab: محمد بن منصورالمهدى) merupakan khalifah ketiga Bani Abbasiyyah yang memerintah selama 20 tahun. Beliau adalah saudara kepada Abu Al-Abbas Al-Saffah iaitu pengasas Bani Abbasiyyah.

Beliau hebat dalam berpolitik kerana berjaya membunuh Abu Muslim al-khurasani. Beliau juga orang yang bertanggungjawab membunuh Imam Abu Hanifah.

Al-Mahdi
Tarikh keputeraan: 744 Tarikh kemangkatan: 785
Gelaran Sunnah Islam
Didahului oleh
Al-Mansur
Khilafah Islam
755 – 785
Diikuti oleh:
Al-Hadi