Alang

Laman nyahkekaburan

Alang membawa beebrapa maksud, antaranya adalah:-

  1. Kayu Alang, kayu yang merentang bagi menampung papan gelagar lantai atau kayu kasau atap rumah.
  2. Alang-alang, oleh kerana seperti "Alang-alang mandi, biar basah."
  3. Panggilan Alang yang biasanya diberi pada seseorang mengikut turutan kelahirannya.
  4. Alang, India