Algebra permulaan

Algebra permulaan ialah ilmu asas-asas algebra untuk mereka yang belum mempelajari ilmu matematik formal lain selain aritmetik, biasanya diajar di alam menengah. Antara konsep penting yang diperkenalkan dalam algebra permulaan ialah pemboleh ubah.

Konsep-konsepSunting

Pemboleh ubahSunting

Pemboleh ubah diperkenalkan sebagai simbol (seperti   dan  ) yang menggantikan tempat nombor. Penggunakan pemboleh ubah membolehkan kita merujuk kepada anu, iaitu nombor yang belum diketahui. Masalah-masalah matematik boleh diselesaikan dengan memanipulasikan persamaan yang mengandungi pemboleh ubah dengan mengikut hukum-hukum algebra, sehinggalah rumus atau nilai mutlak bagi pemboleh ubah itu diperoleh.

UngkapanSunting

Ungkapan boleh dibina dengan menggabungkan nombor, pemboleh ubah, operasi aritmetik, dan fungsi permulaan seperti fungsi trigonometri, fungsi logaritma dan sebagainya. Contoh-contoh ungkapan:

 
 
 

PersamaanSunting

Persamaan ialah pernyataan bahawa dua ungkapan adalah sama. Hubungan kesamaan ditulis menggunakan simbol =. Hubungan kesamaan adalah refleksif (sebarang ungkapan adalah sama dengan dirinya sendiri), simetri (jika   sama dengan  , maka   sama dengan  ), dan transitif (jika   sama dengan   dan   sama dengan  , maka   sama dengan  ).