Analisis data adalah proses memeriksa, membersih, mengubah, dan model data dengan tujuan mencari maklumat yang berguna, memberitahu kesimpulan, serta menyokong membuat keputusan. Ia mempunyai beberapa aspek dan pendekatan yang merangkumi pelbagai teknik semasa digunakan dalam bidang-bidang perdagangan, sains, dan sains sosial.