Ant ialah sebuah alat pembangun perisian yang ditulis dalam Java. Alat ini menggunakan fail build.xml untuk menata perilaku proses pembangunan perisian.

Contoh build.xmlSunting

<project>
  <task name="kompil" description="Kompilkan fail-fail java kepada fail-fail class">
    <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${dest.dir}" />
  </task>
</project>