Istilah atau tajuk Antikristus di dalam teologi Kristian, merujuk kepada seorang pemimpin yang memenuhi nubuatan-nubuatan Bible mengenai musuh Kristus; pada masa yang sama menyerupai dengan cara penyamaran dan menipu.. Antikristus tampak menyediakan keperluan rakyat tetapi menafikan mereka kononnya adalah penyelamat terunggul. Istilah "Antikristus" muncul lima kali dalam Perjanjian Baru 1 John dan 2 John - sekali dalam bentuk jamak dan empat kali dalam bentuk singular. Surat Kedua Paulus kepada Tesalonika, khususnya dalam bab kedua, ringkasan semulajadi alam, kerja, akan datang, dan wahyu "Man of Sin" - Satu petikan sering dianggap sebagai merujuk kepada orang yang sama sebagai Antikristus didalam John 1 dan 2.