Anugerah kebesaran negara

Anugerah kebesaran negara adalah sejenis objek, seperti pingat atau lencana darjah, yang dikurniakan oleh negara berdaulat untuk menghormati si penerima. Istilah ini termasuklah: