Apartment

Apartment boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-