Apokrifa Perjanjian Baharu

Apokrifa Perjanjian Baharu ialah sejumlah tulisan yang dikarang oleh orang Kristian awal yang meriwayatkan kisah-kisah Yesus dan ajarannya, sifat-sifat Tuhan, atau ajaran-ajaran para Hawari dan kehidupan mereka. Beberapa tulisan ini dianggap suci dan tulen oleh orang Kristian awal. Namun, sejak abad ke-5 muncul sebuah konsensus yang meluas dalam mengehadkan Perjanjian Baharu kepada 27 buah buku yang terdapat dalam kanon yang moden. Gereja-gereja seperti Katolik Rom, Ortodoks Timur dan Protestan pada umumnya tidak menganggap Apokrifa Perjanjian Baharu sebagai sebahagian daripada Alkitab/Bible.

Definisi sunting

Perkataan "apocrypha" bermaksud "sesuatu yang disingkirkan" atau "sesuatu yang tersembunyi", berasal daripada kata sifat Latin Zaman Pertengahan iaitu apocryphus bermaksud "rahsia" atau "bukan kanonik", sekali gus menyebabkannya berasal daripada kata sifat Yunani ἀπόκρυφος (apokryphos) bermaksud "kabur" dan daripada kata kerja ἀποκρύπτειν (apokryptein) bermaksud "untuk bersembunyi". Daripada prefiks Yunani "apo" yang bermaksud "jauh" dan kata kerja Yunani "kryptein" yang bermaksud "menyembunyikan".

Istilah ini biasanya digunakan untuk buku-buku yang dianggap oleh gereja sebagai berguna, tetapi tidak diilhamkan secara wahyu. Oleh itu, menganggap tulisan Gnostik sebagai "apokrifa" adalah salah dan mengelirukan kerananya tidak akan diklasifikasikan dalam kategori yang sama oleh penganut ortodoks. Bahkan yang sering digunakan oleh Bapa-bapa Yunani ialah istilah antilegomena, atau "ditentang", walaupun beberapa buku kanonik juga ditentang, seperti Apokalips Yohanes di Timur. Para sarjana selalunya menggunakan istilah pseudepigrapha, atau "ditulis secara palsu" atau "diatributkan secara palsu", dalam erti kata bahawa tulisan itu ditulis oleh pengarang yang tidak diketahui di mana ia mengatributkan karyanya kepada mana-mana para Hawari, seperti dalam Injil Petrus atau Apokalips Henokh versi Etiopia. Hampir kesemua buku, dalam Perjanjian Lama dan Baharu, dipanggil "apokrifa", dalam tradisi Protestan pula dipanggil pseudepigrapha. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, apa yang dipanggil apokrifa oleh Protestan, juga termasuklah buku-buku deuterokanonik. Dalam tradisi Katolik, istilah "apokrifa" adalah sinonim dengan apa yang Protestan panggil sebagai pseudepigrapha, istilah pseudepigrapha ini hampir digunakan secara eksklusif oleh para sarjana.

Sejarah sunting

Perkembangan kanon Perjanjian Baharu sunting

Terdapat beberapa karya yang dikategorikan sebagai apokrifa Perjanjian Baharu menunjukkan pelbagai respons yang dikemukakan dalam penafsiran mesej Yesus dari Nazareth. Selama beberapa abad pertama dalam penyampaian mesej itu, banyak perdebatan yang berlaku untuk menjaga keasliannya. Tiga kaedah utama ini diguna pakai hinggalah ke hari ini iaitu: pentahbisan, di mana kumpulan membenarkan individu sebagai guru mesej yang boleh dipercayai; akidah, di mana kumpulan menentukan sempadan tafsiran mesej; dan kanun, yang menyenaraikan dokumen utama kumpulan tertentu percaya mengandungi mesej yang asalnya diajar oleh Yesus. Terdapat perdebatan besar tentang buku mana yang harus dimasukkan ke dalam kanun. Secara umum, buku-buku yang dianggap majoriti sebagai buku terawal tentang Yesus adalah yang disertakan. Buku-buku yang tidak diterima dalam kanun kini dipanggil apokrifa . Sebahagian daripada mereka telah ditindas dengan kuat dan bertahan hanya sebagai serpihan. Senarai terawal karya kanonik Perjanjian Baru tidak sama dengan senarai moden; contohnya, Kitab Wahyu dianggap sebagai dipertikaikan oleh sesetengah orang Kristian (lihat Antilegomena ), manakala Gembala Hermas dianggap tulen oleh orang lain, dan muncul (selepas Kitab Wahyu) dalam Codex Sinaiticus .[perlu rujukan]

Peshitta Syria, yang digunakan oleh semua pelbagai Gereja Syria, pada asalnya tidak termasuk 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas dan Wahyu (dan kanon 22 buku ini adalah yang dipetik oleh John Chrysostom (~347–407) dan Theodoret (393–466) dari Sekolah Antioch ). [1] Orang Syria Barat telah menambahkan baki lima buku ke dalam kanun Perjanjian Baru mereka pada zaman moden [1] (seperti Lee Peshitta tahun 1823). Hari ini, leksionari rasmi diikuti oleh Gereja Ortodoks Syria Malankara dan Gereja Katolik Chaldean Syria Timur, yang berada dalam persekutuan dengan Takhta Suci, masih hanya menyampaikan pengajaran daripada 22 buku Peshitta asal. [1]

Gereja Kerasulan Armenia ada kalanya telah memasukkan Surat Ketiga kepada Jemaat Korintus, tetapi tidak selalu menyenaraikannya dengan 27 buku Perjanjian Baru kanonik yang lain. Gereja ini tidak menerima Wahyu ke dalam Alkitabnya sehingga 1200 CE. [2] Perjanjian Baru Alkitab Koptik, yang diterima pakai oleh Gereja Mesir, termasuk dua Surat Clement . 

Kesarjanaan dan terjemahan moden sunting

Terjemahan bahasa Inggeris telah dibuat pada awal abad ke - 18 oleh William Wake dan oleh Jeremiah Jones, dan dikumpulkan pada tahun 1820 oleh Perjanjian Baru Apokrifa karya William Hone . [3] Siri Ante-Nicene Fathers, vol. 8, mengandungi terjemahan oleh Alexander Walker. [4] Terjemahan baru oleh MR James muncul pada tahun 1924, dan telah disemak oleh JK Eliott, The Apocryphal New Testament, Oxford University Press, 1991. Edisi ilmiah "standard" Apokrifa Perjanjian Baru dalam bahasa Jerman ialah Schneemelcher, [5] dan dalam bahasa Inggeris terjemahannya oleh Robert McLachlan Wilson. [6]

Constantin von Tischendorf dan sarjana lain mula mengkaji apokrif Perjanjian Baru dengan serius pada abad ke-19 dan menghasilkan terjemahan baru. Teks-teks perpustakaan Nag Hammadi sering dianggap secara berasingan tetapi edisi semasa Schneemelcher juga mengandungi sebelas teks Nag Hammadi. [7]

Buku yang diketahui secara objektif tidak wujud pada zaman dahulu biasanya tidak dianggap sebagai sebahagian daripada apokrifa Perjanjian Baru. Antaranya ialah Libellus de Nativitate Sanctae Mariae (juga dipanggil "Nativity of Mary") dan Injil Infancy Latin. Dua yang terakhir tidak wujud pada zaman dahulu, dan ia nampaknya berdasarkan Injil Masa Kecil yang lebih awal. 

Injil-injil sunting

Injil-injil kanonik sunting

Keempat-empat injil ini diterima sebagai sebahagian daripada kanon Perjanjian Baharu.

Infancy gospels sunting

Jarangnya maklumat tentang zaman kanak-kanak Yesus dalam injil kanonik membawa kepada kelaparan orang Kristian awal untuk lebih terperinci tentang kehidupan awal Yesus. Ini dibekalkan oleh beberapa teks abad ke-2 dan kemudiannya, yang dikenali sebagai injil masa kanak-kanak, tidak satu pun daripadanya diterima dalam kanun alkitabiah, tetapi sesetengah sarjana telah menyatakan bahawa jumlah manuskrip bayi yang masih hidup membuktikan popularitinya yang berterusan. [8]

Kebanyakan daripada ini adalah berdasarkan injil masa kanak-kanak terawal, iaitu Injil Masa Kecil James (juga dipanggil "Protoevangelium James") dan Injil Masa Kecil Thomas, dan pada gabungannya kemudian ke dalam Injil Pseudo-Matthew (juga dipanggil " Infancy Gospel of Matthew" atau "Kelahiran Maria dan Bayi Juruselamat").[perlu rujukan]

Injil masa kanak - kanak penting yang lain ialah Injil Masa Kanak - kanak Syria, Sejarah Yusuf Tukang Kayu, Kehidupan Yohanes Pembaptis .

Injil Yahudi-Kristian sunting

Injil Yahudi-Kristian ialah injil dengan watak Kristian Yahudi yang dipetik oleh Clement dari Alexandria, Origen, Eusebius, Epiphanius, Jerome dan mungkin Didymus the Blind . [9] Kebanyakan sarjana moden telah menyimpulkan bahawa terdapat satu injil dalam bahasa Aram/Ibrani dan sekurang-kurangnya dua dalam bahasa Yunani, walaupun minoriti berpendapat bahawa terdapat hanya dua, Aram/Ibrani dan Yunani. [10]

Tiada satu pun daripada injil ini yang masih hidup hari ini, tetapi percubaan telah dibuat untuk membina semulanya daripada rujukan dalam Bapa Gereja . Teks-teks injil yang dibina semula biasanya dikategorikan di bawah Apokrifa Perjanjian Baru. Edisi standard Schneemelcher menerangkan teks tiga injil Yahudi-Kristian seperti berikut: [11]

1) The Gospel of the Ebionite ("GE") – 7 petikan oleh Epiphanius.
2) The Gospel of Hebrews ("GH") – 1 petikan yang dikaitkan dengan Cyril of Jerusalem, ditambah GH 2–7 petikan oleh Clement, Origen, dan Jerome.
3) Gospel of the Nazarenes ("GN") – GN 1 hingga GN 23 terutamanya daripada Jerome; GN 24 hingga GN 36 adalah daripada sumber zaman pertengahan.

Sesetengah ulama menganggap bahawa kedua-dua nama terakhir sebenarnya adalah sumber yang sama. [12]

Injil-injil bukan kanonik sunting

 • Injil Marcion (pertengahan abad ke-2)
 • Injil Mani (abad ke-3)
 • Injil Apelles (di antara pertengahan hingga akhir abad ke-2)
 • Injil Bardesanes (di antara akhir abad ke-2 hingga awal abad ke-3)
 • Injil Basilides (pertengahan abad ke-2)
 • Injil Thomas (abad ke-2; ungkapan-ungkapan Injil)

Injil-injil Penderitaan sunting

Sebilangan injil-injil berkenaan dikaitkan secara khusus dengan "Passion of Jesus" atau "Penderitaan Yesus" di mana perkataan "Passion" (berasal daripada kata kerja Latin iaitu patior atau passus yang bermaksud; "untuk menderita, menanggung, menahan", dan perkataan-perkataan seperti "patience bermaksud ketabahan, patient bermaksud tabah" juga berasal atau diterbitkan daripada perkataan "Passion" ini.

 • Injil Petrus
 • Injil Nikodemus (dipanggil juga sebagai "Kisah Pilatus")
 • Pseudo-Sirilus dari Yerusalem, Mengenai Kehidupan dan Penderitaan Kristus
 • Injil Bartholomew
 • Soalan-soalan Bartholomew
 • Buku Kebangkitan Yesus Kristus, oleh Sang Rasul Bartholomew

Walaupun tiga teks mengambil nama Bartholomew, mungkin salah satu Soalan Bartholomew atau Kebangkitan Yesus Kristus sebenarnya adalah Injil Bartholomew yang tidak diketahui.

Injil yang diselaraskan sunting

Sebilangan teks bertujuan untuk menyediakan penyelarasan tunggal injil kanonik, yang menghapuskan percanggahan di antara mereka dengan mengemukakan teks bersatu yang diperoleh daripada mereka pada tahap tertentu. Yang paling banyak dibaca ialah Diatessaron .

Teks Gnostik sunting

Dalam era moden, banyak teks Gnostik telah ditemui, terutamanya dari perpustakaan Nag Hammadi . Beberapa teks mengambil bentuk penghuraian kosmologi dan etika esoterik yang dipegang oleh Gnostik. Selalunya ini adalah dalam bentuk dialog di mana Yesus menghuraikan pengetahuan esoterik sementara murid-muridnya menimbulkan persoalan mengenainya. Terdapat juga teks, yang dikenali sebagai Epistula Apostolorum, yang merupakan polemik terhadap esoterika Gnostik, tetapi ditulis dalam gaya yang sama seperti teks Gnostik.

Dialog dengan Yesus sunting

 • Apokrifon Yakobus (juga dikenali sebagai "Buku Rahsia Yakobus ")
 • Buku Thomas the Contender
 • Dialog Juruselamat
 • Injil Yudas (juga dipanggil "Injil Yudas Iskariot ")
 • Injil Maria
 • Injil Filipus
 • Injil Yunani orang Mesir (berbeza dengan Injil Koptik orang Mesir )
 • Sophia Yesus Kristus

Teks umum mengenai Yesus sunting

 • Apocalypse of Paul (berbeza dengan Apocalypse of Paul )
 • Injil Kebenaran
 • Apocalypse Gnostik Peter (berbeza dengan Apocalypse of Peter )
 • Surat Lentulus
 • Pistis Sophia
 • Risalah Kedua Seth Agung

Teks Sethian mengenai Yesus sunting

Orang Setan ialah kumpulan gnostik yang pada asalnya menyembah Seth alkitabiah sebagai tokoh mesianik, kemudian menganggap Yesus sebagai penjelmaan semula Seth. Mereka menghasilkan banyak teks yang menerangkan kosmologi esoterik mereka, biasanya dalam bentuk penglihatan:

 • Apokrifon Yohanes (juga dipanggil "Injil Rahsia Yohanes")
 • Injil Koptik orang Mesir (berbeza dengan Injil Yunani orang Mesir )
 • Protennoia Trimorfik

Gambar rajah ritual sunting

Beberapa teks Gnostik nampaknya terdiri daripada gambar rajah dan arahan untuk digunakan dalam upacara keagamaan:

 • Rajah Ophite
 • Buku Jeu

Perbuatan sunting

Beberapa teks membimbangkan diri mereka dengan kehidupan seterusnya para rasul, biasanya dengan peristiwa yang sangat ghaib . Hampir separuh daripada ini, yang dahulunya dipanggil The Circuits of the Apostles dan kini dikenali dengan nama pengarang mereka yang dikatakan, " Leucius Charinus " (kononnya rakan rasul Yohanes), mengandungi Kisah Petrus, Yohanes, Andreas, Tomas, dan Paul. Ini dinilai oleh Patriark Photios I dari Constantinople pada abad kesembilan sebagai penuh dengan kebodohan, percanggahan diri, kepalsuan, dan ketakwaan. Kisah Thomas dan Kisah Petrus dan Dua Belas sering dianggap sebagai teks Gnostik. Walaupun kebanyakan teks dipercayai telah ditulis pada abad ke-2, sekurang-kurangnya dua, Kisah Barnabas dan Kisah Petrus dan Paulus dipercayai telah ditulis selewat-lewatnya pada abad ke-5.

 • Perbuatan Andrew
 • Perbuatan Barnabas
 • Perbuatan Yohanes
 • Perbuatan Mar Mari
 • Perbuatan para Syuhada
 • Perbuatan Paul
 • Kisah Paul dan Thecla
 • Perbuatan Peter
 • Kisah Petrus dan Andreas
 • Kisah Petrus dan Paulus
 • Kisah Petrus dan Dua Belas
 • Perbuatan Philip
 • Perbuatan Pilatus
 • Perbuatan Thomas
 • Perbuatan Timotius
 • Acts of Xanthippe, Polyxena, dan Rebecca
 • Bab Hilang Kisah Para Rasul

Surat-surat sunting

Terdapat juga surat bukan kanonik (atau "surat") antara individu atau kepada orang Kristian secara umum. Sebahagian daripada mereka dipandang sangat tinggi oleh gereja mula-mula. Mereka yang ditanda dengan lozenge (♦) termasuk dalam koleksi yang dikenali sebagai Bapa Apostolik :

 • Surat Barnabas ♦
 • Surat Clement ♦
 • Surat Ignatius kepada orang Smirna ♦
 • Surat Ignatius kepada Trallian ♦
 • Surat Polikarpus kepada jemaat Filipi ♦
 • Surat kepada Diognetus ♦
 • Surat kepada orang Laodikia (sebuah surat atas nama Paulus)
 • Surat kepada Seneca the Younger (sebuah surat dalam nama Paulus)
 • Surat Ketiga kepada orang Korintus - diterima pada masa lalu oleh beberapa orang di gereja Ortodoks Armenia .

Apocalypses sunting

Beberapa karya merangka diri mereka sebagai penglihatan, sering membincangkan masa depan, akhirat, atau kedua-duanya:

 • Apocalypse of Paul (berbeza dengan Coptic Apocalypse of Paul, juga dipanggil Apocalypse of the Virgin . )
 • Apocalypse of Peter (berbeza daripada Apocalypse Gnostic Peter )
 • Apocalypse of Pseudo-Methodius
 • Apocalypse of Thomas (juga dikenali sebagai Wahyu Thomas )
 • Apocalypse of Stephen (juga dikenali sebagai Wahyu Stephen )
 • Wahyu Pertama Yakobus (juga dikenali sebagai Wahyu Pertama Yakobus )
 • Wahyu Kedua Yakobus (juga dikenali sebagai Wahyu Kedua Yakobus )
 • Apokalips Yohanes Kedua (juga dikenali sebagai Wahyu Apokrifa Yohanes [Pertama] )
 • Gembala Hermas (juga termasuk dalam koleksi yang dikenali sebagai Bapa Apostolik )

Nasib Mary sunting

Beberapa teks (lebih 50) terdiri daripada huraian tentang peristiwa yang mengelilingi pelbagai nasib Maria (ibu Yesus):

 • Kepulangan Mary
 • Tertidur Ibu Tuhan
 • Keturunan Maryam

Pelbagai sunting

Teks ini, disebabkan kandungan atau bentuknya, tidak sesuai dengan kategori lain:

 • Perlembagaan Apostolik (peraturan gereja yang kononnya ditegaskan oleh para rasul)
 • Kitab Nepos
 • Kanun Para Rasul
 • Gua Harta Karun (juga dikenali sebagai The Treasure )
 • Kesusasteraan Clementine
 • Didache (mungkin katekismus bertulis pertama ) (juga termasuk dalam koleksi yang dikenali sebagai Bapa Apostolik . )
 • Liturgi St James
 • Taubat Origen
 • Doa Paulus
 • Ayat Sextus
 • Fisiologis
 • Buku Lebah

Serpihan sunting

Selain karya apokrif yang diketahui, terdapat juga serpihan kecil teks, bahagian karya yang tidak diketahui (atau tidak pasti). Beberapa serpihan yang lebih ketara ialah:

 • Injil Juruselamat
 • Fragmen Naassene
 • Serpihan Fayyum
 • Injil Rahsia Markus, yang keasliannya telah dicabar
 • Injil Oxyrhynchus
 • Injil Egerton

Kerja yang hilang sunting

Beberapa teks disebut dalam banyak sumber purba dan mungkin akan dianggap sebagai sebahagian daripada apokrifa, tetapi tiada teks yang diketahui telah terselamat:

 • Injil Hawa (petikan dari Injil ini diberikan oleh Epiphanius ( Haer. xxvi. 2, 3). Ada kemungkinan bahawa ini adalah Injil Kesempurnaan yang beliau maksudkan dalam xxvi. 2. Petikan menunjukkan bahawa Injil ini adalah ungkapan panteisme yang lengkap)
 • Injil Empat Alam Syurgawi
 • Injil Matias (mungkin berbeza daripada Injil Matius )
 • Injil Kesempurnaan (digunakan oleh pengikut Basilides dan Gnostik lain. Lihat Epiphanius, Haer. xxvi. 2)
 • Injil Tujuh Puluh
 • Injil Tadeus (ini mungkin sinonim untuk Injil Yudas, mengelirukan Yudas Iskariot untuk Yudas Rasul )
 • Injil Dua Belas
 • Memoria Apostolorum

Tutup calon untuk kanonisasi sunting

Walaupun banyak buku yang disenaraikan di sini dianggap sesat (terutamanya yang tergolong dalam tradisi gnostik—kerana mazhab ini dianggap sesat oleh Kristian Proto-ortodoks pada abad-abad awal), yang lain tidak dianggap sesat dalam kandungan, tetapi sebenarnya adalah baik. diterima sebagai karya rohani yang penting. Mereka yang ditanda dengan lozenge (♦) juga termasuk dalam koleksi yang dikenali sebagai Bapa Apostolik .

Walaupun beberapa karya berikut muncul dalam Alkitab lengkap dari abad keempat, seperti 1 Clement dan The Shepherd of Hermas, menunjukkan populariti umum mereka, mereka tidak disertakan apabila kanun itu diputuskan secara rasmi pada akhir abad itu.

 • 1 dan 2 Clement ♦
 • Gembala Hermas ♦
 • Sakit kepala ♦
 • Surat Barnabas ♦
 • Wahyu Peter
 • Surat Ketiga kepada Jemaat Korintus 

Penilaian sunting

Hari ini sunting

Di kalangan sejarawan Kristian awal, buku-buku itu dianggap tidak ternilai, terutamanya buku-buku yang hampir mencapai kanon terakhir, seperti Shepherd of Hermas . Sebagai contoh, Bart Ehrman berkata:

Para pemenang dalam perjuangan untuk menubuhkan Kristian Ortodoks bukan sahaja memenangi pertempuran teologi mereka, mereka juga menulis semula sejarah konflik; pembaca kemudiannya secara semula jadi menganggap bahawa pandangan yang menang telah diterima oleh sebahagian besar orang Kristian sejak awal lagi. . . Amalan pemalsuan Kristian mempunyai sejarah yang panjang dan terbilang ... perbahasan itu berlangsung selama tiga ratus tahun ... malah dalam kalangan "ortodoks" terdapat perdebatan yang agak besar mengenai buku mana yang perlu disertakan. [13]

Perkembangan sejarah ke arah kanun hari ini sunting

Perdebatan sejarah terutamanya berkenaan sama ada karya tertentu harus dibaca dalam perkhidmatan gereja atau hanya secara persendirian. Karya-karya ini digunakan secara meluas tetapi tidak semestinya dianggap Katolik atau 'universal.' Karya tersebut termasuk Didache, Gembala Hermas, 1 Clement, 2 Clement, Epistle of Barnabas, dan sedikit sebanyak Apocalypse of Peter .

Mempertimbangkan tarikh pengarang yang diterima umum untuk semua karya Perjanjian Baru kanonik (kira-kira 100 CE), serta pelbagai saksi kepada kanonik yang wujud di antara tulisan Ignatius, Polycarp, Irenaeus, dll., empat injil dan surat Paul dipegang oleh masyarakat Kristian bukan Yahudi sebagai kitab suci, dan 200 tahun diperlukan untuk memuktamadkan kanon; dari permulaan Abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4, tidak ada buku dalam kanon terakhir yang pernah diisytiharkan sebagai palsu atau bidaah, kecuali untuk Wahyu Yohanes yang ditolak oleh Konsili Laodikia pada 363–364 M (walaupun ia menerima semua 26 buku lain dalam Perjanjian Baru). Ini mungkin disebabkan oleh ketakutan terhadap pengaruh Montanisme yang menggunakan buku itu secara meluas untuk menyokong teologi mereka. Lihat Wahyu Yohanes untuk butiran lanjut.

Athanasius menulis surat Paskahnya pada 367 CE yang mentakrifkan kanon 27 buku, sama dengan kanon semasa, tetapi juga menyenaraikan dua karya yang "bukan dalam kanon tetapi untuk dibaca:" The Shepherd of Hermas and the Didache . Namun begitu, para pemimpin gereja awal pada Abad ke-3 dan ke-4 umumnya membezakan antara karya kanonik dan karya yang tidak kanonik tetapi 'berguna,' atau 'baik untuk mengajar,' walaupun tidak pernah menurunkan mana-mana daripada 27 buku terakhir kepada kategori yang terakhir. Satu tujuan dengan menetapkan kanon adalah untuk menangkap hanya karya-karya yang dianggap telah ditulis oleh para Rasul, atau sekutu rapat mereka, dan seperti kanon serpihan Muratorian (kira-kira 150–175 CE) menyatakan mengenai Gembala Hermas: 

. . . Tetapi Hermas menulis The Shepherd baru-baru ini, pada zaman kita, di kota Rom, sementara uskup Pius, saudaranya, sedang menduduki kerusi gereja kota Rom. Dan oleh itu ia memang patut dibaca; tetapi ia tidak boleh dibaca secara terbuka kepada orang-orang di gereja sama ada di kalangan para Nabi, yang bilangannya lengkap, atau di kalangan para Rasul, kerana ia adalah selepas zaman mereka. [14]

Koleksi yang diterbitkan sunting

 • Cumberlege, Geoffrey (1926) [1895]. The Apocrypha: translated out of the Greek and Latin tongues: being the version set forth A.D. 1611 compared with the most ancient authorities and revised A.D. 1894 (ed. reprint). Oxford: University Press.
 • Michel, Charles; Peeters, Paul (1924) [1911]. Évangiles Apocryphes (dalam bahasa Perancis) (ed. 2nd). Paris: A. Picard.
 • James, Montague Rhodes (1953) [1924]. The Apocryphal New Testament (ed. 2nd). Oxford: Clarendon Press.
 • González-Blanco, Edmundo, penyunting (1934). Los Evangelio Apócrifos (dalam bahasa Sepanyol). 3 vols. Madrid: Bergua.
 • Bonaccorsi, Giuseppe, penyunting (1948). Vangeli apocrifi (dalam bahasa Itali). Florence: Libreria Editrice Fiorentina.
 • Aurelio de Santos Otero, penyunting (1956). Los Evangelios Apócrifos: Colección de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios y comentarios (dalam bahasa Sepanyol). Madrid: Biblioteca de Autores Christianos.
 • Kekeliże, Korneli, penyunting (1959). Kartuli versiebi aṗoḳripebis mocikulta šesaxeb [Georgian Versions of the Apocryphal Acts of the Apostles]. Tbilisi: Sakartvelos SSR mecnierebata akademiis gamomcemloba.
 • Moraldi, Luigi, penyunting (1994) [1971]. Apocrifi del Nuovo Testamento (dalam bahasa Itali). Diterjemahkan oleh Moraldi, Luigi (ed. 2nd). Turin: Unione tipografico-editrice torinese.
 • Robinson, James M. (1977). The Nag Hammadi Library in English. San Francisco: Harper & Row.
 • Erbetta, Mario, penyunting (1966–1981). Gli Apocrifi del Nuovo Testamento (dalam bahasa Itali). 3 vols. Diterjemahkan oleh Erbetta, Mario. Turin: Marietti.
 • Aurelio de Santos Otero (1978–1981). Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen (dalam bahasa Jerman). 2 vols. Berlin: De Gruyter.
 • Herbert, Máire; McNamara, Martin (1989). Irish Biblical Apocrypha: Selected Texts in Translation. Edinburgh: T. & T. Clark.
 • Elliott, J. K. (1993). Apocryphal New Testament.
 • Bovon, François; Geoltrain, Pierre; Kaestli, Jean-Daniel, penyunting (1997–2005). Écrits apocryphes chrétiens (dalam bahasa Perancis). Paris: Gallimard.
 • Ehrman, Bart D.; Pleše, Zlatko (2011). The Apocryphal Gospels: Texts and Translations. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-973210-4.
 • Markschies, Christoph; Schröter, Jens, penyunting (2012). Antike christliche Apokryphen in deutscher Übersetzung (dalam bahasa Jerman). Tübingen, Germany: Mohr Siebeck.
 • Burke, Tony; Landau, Brent, penyunting (2016). New Testament apocrypha: More noncanonical scriptures. 1. Grand Rapids. MI: Eerdmans.

Lihat juga sunting

 • Bapa Kerasulan
 • Pengarang surat-surat Paulus
 • apokrifa alkitabiah
 • kanun alkitabiah
 • Buku-buku Bible
 • Senarai penulis Kristian awal
 • Sejarah agama Kristian
 • Sejarah Yesus
 • Senarai Injil
 • Perpustakaan Nag Hammadi
 • Dokumen Q, dokumen hipotesis yang mendasari kebanyakan teks Injil kanonik Matius dan Lukas
 • Kritikan teks

Rujukan sunting

 1. ^ a b c Peshitta
 2. ^ Reliability Diarkibkan Oktober 8, 2007, di Wayback Machine
 3. ^ The apocryphal New Testament, being all the gospels, epistles, and other pieces now extant. London, W. Hone. 1820.
 4. ^ ANF08...Apocrypha of the New Testament.
 5. ^ James McConkey Robinson, Christoph Heil, Jozef Verheyden, The Sayings Gospel Q: Collected Essays, Leuven, Peeters 2005, p. 279 "Not only has a third, fourth, fifth, and sixth edition of the standard German work by Edgar Hennecke and Wilhelm Schneemelcher prepared under the editorship of Schneemelcher appeared, but independent editions are being produced ...
 6. ^ New Testament Apocrypha, Vol. 1: Gospels and Related Writings (1990), Vol. 2: Writings Relating to the Apostles Apocalypses and Related Subjects (1992), Westminster John Knox Press.
 7. ^ Stephen J. Patterson, James McConkey Robinson, Hans-Gebhard Bethge, The fifth Gospel: the Gospel of Thomas comes of age. 1998. pg. 105. quote: "The current edition of Wilhelm Schneemelcher's standard New Testament Apocrypha contains eleven Nag Hammadi tractates."
 8. ^ Cook, William R. (2009). The Catholic Church: A History. Chantilly, VA: The Teaching Company. m/s. Lecture 3. ISBN 9781598035964.
 9. ^ Elliott 2005.
 10. ^ Ehrman & Pleše 2011.
 11. ^ Vielhauer & Strecker 1991.
 12. ^ Craig A. Evans
 13. ^ Ehrman, Lost Scriptures pp. 2, 3
 14. ^ The Muratorian Fragment : 74–76

Sumber sunting

Pautan luar sunting