Aqil ibn Abi Thalib

Aqil ibn Abi Thalib (Arab: عقيل بن أبي طالب) merupakan adik beradik kepada Ja'afar ibn Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada 590 M.

Aqil merupakan seorang yang cekal dan di akhir hayatnya beliau menjadi buta kerana terlibat di dalam beberapa ekspedisi peperangan. Mempunyai lima orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Beliau meninggal dunia pada umur 96 tahun.

Beliau pernah terlibat di dalam beberapa pertempuran. Antaranya ialah Perang Mu'tah.