Asia Utara merujuk kepada bahagian Asia Russia, iaitu Siberia. Sebenarnya, nama "Asia Utara" jarang digunakan oleh ahli geografi. Abcde