Asid pikrik ialah sebatian kimia yang secara formalnya dipanggil 2,4,6-trinitrofenol (TNP). Pepejal habluran kuning ini ialah satu daripada fenol yang paling asid dan hampir sama asid nitrik dalam kebolehannya menyebar kesan elektronik melalui sistem ikatan organik berkonjugat (vinylogous). Sama dengan sebatian nitrat yang lain (seperti TNT), asid pikrik mudah meletup.

Struktur kimia asid pikrik

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.