Asramawasikaparwa

(Dilencongkan dari Asramawasanaparwa)

Asramawasikaparwa atau dalam versi Jawa Kuno disebut Asramawasanaparwa adalah buku ke 15 Mahabharata. Adapun kisah ceritanya adalah sebagai berikut: Sehabis perang Bharatayuddha, sang Drestarastra dilantik menjadi raja selama limabelas tahun di Astina. Ini bermaksud untuk menolongnya kerana putra-putra dan keluarganya sudah meninggal semua. Para Pandawa taat dan berbakti kepadanya dan menyanjung-nyanjungkannya supaya ia tidak teringat akan putera-puteranya. Tetapi sang Wrekodara selalu merasa jengkel dan mangkel terhadapnya karena teringat akan perbuatan sang Duryodana yang selalu berbuat jahat.

Maka kalau tidak ada orang sang Drestarastra dicaci maki olehnya dan ditunjukkan atas kesalah-salahannya. Akhirnya sang Drestarastra tidak tahan lagi karena merasa segan dan meminta diri kepada raja Yudistira akan pergi dan tinggal di dalam hutan. Lalu ia berangkat dihantarkan oleh orang tua-tua: Arya Widura, dewi Gandari dan dewi Kunti. Selama dalam pertapaan para Pandawa pernah mengunjunginya namun tak lama kemudian sang Drestarastara meninggal, disusul oleh para pengiringnya.

Teks Hindu
Śruti

Smriti

Sumber: Kapustakan Djawi oleh Poerbatjaraka, (1952)


Astadasaparwa ->