Dalam bidang pengkomputan, awalan perduaan ialah nama atau simbol berkait yang mendahului sesuatu unit ukuran (misalnya bait) untuk menandakan pendaraban kuasa dua. Bagi sesetengah konteks (misalnya saiz ingatan komputer), pengungkapan gandaan unit yang besar dengan menggunakan kuasa dua adalah lebih sesuai dan berguna.

Nama Simbol Nilai Asas 16 Asas 10
kilo k/K 210 = 1,024 = 162.5 > 103
mega M 220 = 1,048,576 = 165 > 106
giga G 230 = 1,073,741,824 = 167.5 > 109
tera T 240 = 1,099,511,627,776 = 1610 > 1012
peta P 250 = 1,125,899,906,842,624 = 1612.5 > 1015
eksa E 260 = 1,152,921,504,606,846,976 = 1615 > 1018
zeta Z 270 = 1,180,591,620,717,411,303,424 = 1617.5 > 1021
yota Y 280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176  = 1620 > 1024

Komputer awal mempergunakan salah satu daripada dua kaedah pengalamatan untuk mencapai ingatan sistem (RAM), iaitu perduaan (asas 2) atau perpuluhan (asas 10). Pada awal dekad 1970-an, istilah Kbit, Kbait, Mbit dan Mbait mula dipergunakan sebagai unit perduaan dan kemudian pada dekad 1980-an, istilah kilobait, megabait, dan gigabait menjadi semakin popular bersama-sama dengan singkatannya, KB, MB, dan GB. Sungguhpun demikian, oleh sebab awalan SI memiliki maksud perpuluhan dalam setiap konteks yang lain, penggunaan sebegini telah menimbulkan kekaburan.

Bagaimanapun, industri komputer masih dapat membezakan kedua-dua takrif kerana ingatan sistem (RAM) biasanya menggunakan maksud perduaan, manakala storan cakera menggunakan maksud perpuluhan. Walaupun demikian, terdapat juga kekecualian, misalnya disket dan Cakera Padat. Tidak terdapat unit SI yang menyatakan muatan storan komputer, akan tetapi KB, MB, dan GB yang membawa pengertian perpuluhan seringnya dirujuk sebagai awalan SI.

Untuk mengatasi sebarang kekeliruan, Suruhanjaya Elektroteknik Antarabangsa (IEC) beransur-ansur memperkenalkan awalan kibi- (Kibibait), mebi-, gibi-, dan lain-lain, dengan simbol Ki, Mi, Gi, dan sebagainya antara [[1999 dan 2005 untuk menentukan angka kandungan perduaan bagi sesuatu kuantiti. Nama piawai yang baharu berasal daripada dua huruf di pangkal awalan SI yang asal, diikuti oleh bi yang merupakan singkatan untuk "binary" (perduaan). Daripada sudut pandangan IEC, piawai yang baharu ini juga dapat menjelaskan bahawa awalan SI kini hanya bermaksud asas 10 dan bukan lagi asas 2.

Bagaimanapun, kelaziman pemberian nama perduaan Suruhanjaya Elektronik Antarabangsa (IEC) tidak menerima sokongan yang hebat daripada sektor swasta. Sesungguhnya, penerimaannya kini semakin bertambah, dengan kelaziman perduaan tersebut disokong kuat oleh banyak badan pemiawaian dan pertubuhan teknik seperti CIPM, IEEE, NIST, dan SAE. Awalan perduaan yang baharu itu juga diterima oleh Jawatankuasa Eropah untuk Pemiawaian Elektroteknik (CENELEC) sebagai dokumen pengharmonian HD 60027-2:2003-03 yang telah dijadikan piawai Eropah.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting

Penukar

sunting
Nama Simbol Asas 2 Asas 16 Asas 10
kibi Ki 210 162.5 400(16) 1,024 > 103
mebi Mi 220 165 10 0000(16) 1,048,576 > 106
gibi Gi 230 167.5 4 000 0000(16) 1,073,741,824 > 109
tebi Ti 240 1610 100 0000 0000(16) 1,099,511,627,776 > 1012
pebi Pi 250 1612.5 4 0000 0000 0000(16) 1,125,899,906,842,624 > 1015
eksbi Ei 260 1615 1000 0000 0000 0000(16) 1,152,921,504,606,846,976 > 1018
zebi Zi 270 1617.5 40 0000 0000 0000 0000(16) 1,180,591,620,717,411,303,424 > 1021
yobi Yi 280 1620 1 0000 0000 0000 0000 0000(16) 1,208,925,819,614,629,174,706,176 > 1024