BBC BASIC dimajukan pada 1981 sebagai bahasa pengaturcaraan tempatan bagi MOS Technology 6502 berasaskan komputer mikro BBC Micro Acorn, kebanyakannya oleh Roger Wilson. Ia merupakan versi bahasa pengaturcaraan BASIC disesuaikan bagi projek kemahiran komputer U.K. oleh BBC.

BBC BASIC, diasaskan Atom BASIC yang terdahulu (bagi Acorn Atom), menambah BASIC traditional dengan prosedure nama dan fungsi, REPEAT-UNTIL loops, dan IF-THEN-ELSE structures inspired by COMAL. Penterjemah turut merangkumi penyata berkuasa bagi mengawal output bunyi empat saluran BBC Micro dan paparan grafik berresolusi tinggi.

Salah satu ciri unik bagi BBC BASIC adalah kehadiran inline assembler yang membenarkan pengguna menulis bahasa assembly MOS Technology 6502. Ini serasi dengan penterjemah BASIC dan berkongsi pengubah dengannya. Ini membenarkan pembangun untuk menulis bukan sahaja kod bahasa assembly, tetapu juga kod BASIC bagi menghasilkan bahasa assembly, menjadikannya boleh menggunakan teknik penjana kod dan turut menulis penkompil BASIC mudah.


Pautan luar sunting