Badan berkanun ialah jabatan dalam sesebuah pemerintahan yang dibentuk mengikut akta tertentu dan mempunyai kuasa tersendiri.

Badan-badan berkanun adalah sebuah agensi separa kerajaan yang ditubuhkan di bawah peruntukan sesebuah Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.

Rujukan

sunting