Bahasa Romansh adalah salah satu daripada bahasa rasmi negara Switzerland. Antara bahasa rasmi yang lain ialah Bahasa Jerman, Bahasa Itali dan Bahasa Perancis.