Baiat Aqabah 1 (621 M) ialah perjanjian Nabi Muhammad dengan 12 orang dari Yathrib(Madinah) yang kemudian mereka memeluk Islam. Baiat Aqabah ini terjadi pada tahun kedua belas kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat (bersumpah setia) kepada Muhammad.

Isi baiat itu ada tiga perkara:

  • Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
  • Melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
  • Meninggalkan apa yang Allah larang.

Nabi Muhammad mengirim Mushab bin Umair dan Amr bin Ummi Maktum ke Yathrib bersama mereka untuk mengajarkan kepada manusia perkara-perkara agama Islam, membaca al-Quran, solat dan sebagainya.

Lihat juga sunting