Bani Hashim

Bani Hashim atau Banu Hashim (Arab: بنو هاشم) ialah satu daripada kabilah (puak) Arab Quraisy yang terkenal pada suatu masa dahulu. Nabi Muhammad s.a.w. merupakan ahli kabilah ini.