Bantuan:Sejarah laman

(Dilencongkan dari Bantuan:PH)

Setiap laman yang boleh disunting di Wikipedia disertakan sejarah laman yang boleh dilihat dengan mengklik tab "Lihat sejarah" di atas laman. Sejarah laman mengandungi senarai semakan-semakan terdahulu bagi laman itu, termasuk tarikh dan waktu setiap suntingan, nama pengguna atau alamat IP pengguna yang melakukannya, dan ringkasan penyuntingannya.

PenggunaanSunting

Pada laman sejarah:

  • Semua perubahan lalu pada laman berkenaan disenaraikan dalam turutan kronologi songsang.
  • Untuk melihat versi tertentu, klik satu tarikh.
  • Untuk membandingkan versi lama dengan versi semasa, klik kini.
  • Untuk membandingkan satu versi dengan versi yang sebelumnya, klik akhir.
  • Untuk membandingkan dua versi tertentu, tandai butang radio lajur kiri dekat versi lama dan butang radio lajur kanan dekat versi baru, kemudian klik butang "Bandingkan versi-versi yang dipilih".
  • Suntingan kecil ditandai k.

Berikut ialah contoh terperinci mengenai sejarah laman dengan menggunakan kulit yang tersedia ini: Nc   Suntingan ditunjukkan dari yang terbaru hingga ke terlama. Setiap suntingan mengisi satu baris yang menunjukkan waktu dan tarikh, nama atau IP penyumbang dan ringkasan penyuntingan, dan juga maklumat diagnostik yan

Laman yang dipindahkan atau dihapuskanSunting

Apabila laman dipindahkan (ditukar nama), seluruh sejarah suntingan rencana itu masih ditunjukkan, baik sebelum mahupun selepas dipindahkan. Tajuk lama menjadi lencongan dan kehilangan sejarah penyuntingannya.

Jika seluruh kandungan dipotong dan ditampal ke dalam rencana gantian yang baru (bukan dipindahkan seperti yang dinyatakan di atas), sejarah laman itu terpecah untuk dua rencana, tetapi masih boleh digabungkan.

Apabila dua laman digabungkan, biasanya salah satunya menjadi lencongan. Untuk ini, sejarah semakan laman lencongan dikekalkan.

Apabila sesebuah laman dihapuskan, sejarah semakannya kekal dalam pangkalan data dan boleh didapatkan kembali oleh pentadbir yang juga boleh menyahhapuskan laman itu.

Pentadbir juga boleh menggugurkan semakan-semakan tertentu dari sejarah laman atas sebab-sebab yang munasabah, misalnya jika ia mengandungi kata-kata kesat.