Berkelium adalah unsur logam radioaktif dalam siri aktinid bersimbol Bk dan bernombor atom 97. Berkelium diperoleh daripada pembedilan amerisium dengan ion helium.

Kedudukan berkelium dalam jadual berkala
Kedudukan berkelium dalam jadual berkala