Berkelium

Kedudukan berkelium dalam jadual berkala

Berkelium adalah unsur logam radioaktif dalam siri aktinid bersimbol Bk dan bernombor atom 97. Berkelium diperoleh daripada pembedilan amerisium dengan ion helium.