Alkitab

(Dilencongkan dari Bible)

Alkitab atau Kitab Injil (Bahasa Inggeris: Bible) ialah kitab suci penganut agama Kristian. Alkitab dibahagi kepada dua bahagian utama: Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Bahagian-bahagian utama ini disebut "Perjanjian" kerana Tuhan bangsa Israel atau Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama di antara Musa dengan orang Yahudi dan kali kedua antara Jesus Christ dengan seluruh umat manusia.

Sebahagian daripada siri tentang

Agama Kristian mempercayai Yesus sebagai "Kristus" atau "si Penyelamat"

 
Yesus Kristus
Jesus dalam agama Kristian  · Kelahiran dara  · Penyaliban  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Bible
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Gospel  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Suci)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Paderi Besar  · Awal  · Constantine Agung  · Majlis  · Perpecahan Barat-Timur  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Ekumenisme  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Perlambangan  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

P christianity.svg Portal Kristian
Untuk kitab Injil menurut perspektif Islam, lihat Injil.

Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bahagian daripada kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramia sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.

Berdasarkan isinya dan gaya penulisan, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 5 bahagian utama iaitu Kitab Taurat (5 kitab), Kitab Sejarah (12 kitab), Kitab Puisi (5 kitab), Kitab Nabi-nabi Besar (5 Kitab) dan Kitab Nabi-nabi Kecil (12 Kitab). Sementara pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah Kitab Berita Baik atau Injil (4 Kitab), Kitab Sejarah (1 Kitab), Kitab Surat Rasuli (21 Kitab) dan Kitab Wahyu (1 Kitab). Jumlah kitab dalam Perjanjian Lama adalah 39, manakala jumlah kitab dalam Perjanjian Baru adalah 27. Maka seluruh kitab Alkitab mengandungi 66 kitab.

Selain itu semenjak dahulu ada perbincangan tentang kanon Alkitab yakni penetapan kitab-kitab yang bolah dianggap sebahagian dari Alkitab. Pada abad ke-3 Sebelum Masihi, Alkitab Ibrani atau Tanakh diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, tetapi memuat lebih banyak kitab yang tidak terdapat dalam versi Yahudi. Buku-buku ini disebut buku-buku Deuterokanonika.

Pembahagian AlkitabSunting

Alkitab dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah susunan koleksi kitab-kitab Ibrani manakala Perjanjian Baru disusun daripada koleksi tulisan-tulisan agama yang dikumpulkan pada awal kurun Masihi.

Perjanjian LamaSunting

Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum Jesus memulakan layanannya dan diterima oleh masyarakat Kristian sebagai kitab suci. Secara amnya, ia adalah seiras dengan Kitab Yahudi dan cuma berbeza dari segi susunan kitab-kitabnya. Beberapa mazhab dan tradisi Kristian juga menggabungkan beberapa naskhah kitab lain didalam kanon Perjanjian Lama. Kitab-kitab yang ditambah ini dikenali sebagai Deuterokanonika ataupun Apokrifa.

Kitab-kitab Apokrifa atau DeuterokanonikaSunting

Apabila Jerome menterjemahkan Alkitab kepada bahasa Latin (Alkitab Vulgata) pada awal kurun ke-5 Masehi, beliau telah menggunakan teks Masoretis sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Alkitab Vulgata ini menjadi teks umum yang diguna pakai oleh masyarakat Kristian daripada tradisi Barat. Masyarakat Kristian daripada tradisi Timur pada amnya menggunakan teks Septuaginta sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Kebanyakkan daripada penterjemahan moden hari ini menggunakan kedua-dua teks Masoretis and Septuaginta sebagai teks dasar dan rujuk silang dan juga merujuk kepada teks-teks kuno yang lain seperti Naskhah-Naskhah Laut Mati (Dead Sea Scrolls).

Kitab-kitab yang dikandungi didalam teks Septuaginta tetapi tiada didalam teks Masoretis dikenali sebagai Deuterokanonika oleh Gereja Katolik Rom. Kebanyakkan daripada masyarakat Kristian Protestan merujuk kepada kitab-kitab ini sebagai Apokrifa dan tidak mengiktirafkan ia sebagai sebahagian kanon Alkitab. Namun demikian, kitab-kitab Apokrifa masih dimasukkan didalam Alkitab terbitan kelompok Protestan didalam bahagian khas yang berasingan daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sehingga tahun 1820'an kerana ia dianggap sebagai berguna bagi tujuan keagamaan. Gereja Katolik Rom, masyarakat Kristian Ortodoks, dan masyarakat Kristian Oriental mengiktirafkan kitab-kitab ini dan ia lazimnya terkandung sebagai sebahagian daripada susunan kitab Perjanjian Lama.

Perjanjian BaruSunting

Perjanjian Baru terdiri daripada 27 naskhah kitab yang boleh dibahagikan kepada 4 genre. Fokus tulisan-tulisan Perjanjian Baru adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakkan daripada kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis didalam bahasa Yunani tetapi ada beberapa bahagian yang ditulis didalam bahasa Aramia. Hampir kesemua masyarakat Kristian mengiktirafkan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai sebahagian kanon penuh Alkitab.

Senarai kitab-kitab dalam AlkitabSunting

Perjanjian LamaSunting

Kanon Yahudi

Perjanjian BaruSunting

Susunan Katolik Rom Susunan Protestan Susunan Martin Luther Susunan Ortodoks Timur Susunan Slavonik Susunan Habsyah Bahasa Asal
Kitab Injil
Matius Matius Matius Matius Matius Matius Yunani/Aramia
Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Yunani
Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Yunani
Injil Yohanes [1] Injil Yohanes [1] Injil Yohanes [1] Injil Yohanes [1] Injil Yohanes [1] Injil Yohanes [1] Yunani
Kitab Tawarikh
Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Yunani
        Surat-surat am    
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Yakobus [2] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 1 Petrus Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 2 Petrus Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 1 Yohanes [3] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 2 Yohanes [4] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 3 Yohanes [5] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Yudas Lihat bawah Yunani
Surat-surat Paulus
Roma Roma Roma Roma Roma Roma Yunani
1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus Yunani
2 Korintus 2 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus Yunani
Galatia Galatia Galatia Galatia Galatia Galatia Yunani
Efesus Efesus Efesus Efesus Efesus Efesus Yunani
Filipi Filipi Filipi Filipi Filipi Filipi Yunani
Kolose Kolose Kolose Kolose Kolose Kolose Yunani
1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika Yunani
2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika Yunani
1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius Yunani
2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius Yunani
Titus Titus Titus Titus Titus Titus Yunani
Filemon Filemon Filemon Filemon Filemon Filemon Yunani
Surat-surat am
Ibrani Ibrani Lihat bawah Ibrani Ibrani Ibrani Yunani/Ibrani
Yakobus [2] Yakobus [2] Lihat bawah Yakobus [2] Lihat atas Lihat bawah
1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus Lihat atas 1 Petrus Yunani
2 Petrus 2 Petrus 2 Petrus 2 Petrus Lihat atas 2 Petrus Yunani
1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] Lihat atas 1 Yohanes [3] Yunani
2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] Lihat atas 2 Yohanes [4] Yunani
3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] Lihat atas 3 Yohanes [5] Yunani
Yudas Yudas Lihat bawah Yudas Lihat atas Yudas Yunani
Kitab wahyu
Wahyu Wahyu Lihat bawah Wahyu Wahyu Wahyu Yunani
Kitab-kitab yang disangsikan oleh Martin Luther
    Ibrani       Yunani/Ibrani
    Yakobus [2]       Yunani
    Yudas       Yunani
    Wahyu       Yunani

Teks Peshitta di dalam bahasa Syriak (bahasa Suryani) tidak mengandungi 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, Yudas dan Wahyu tetapi alkitab-alkitab yang diguna pakai oleh Gereja Ortodoks Syriak masa ini turut memuatkan penterjemahan kitab-kitab tersebut. Namun demikian, leksionari ataupun senarai bacaan Alkitab rasmi yang diguna pakai oleh Gereja Ortodoks Syria Malankara yang bertapak di Kottayam, Kerala, India dan Gereja Chaldea Syria yang bertapak di Trichur, Kerala, India cuma memuatkan bacaan daripada 22 kitab yang dipaparkan di dalam teks Peshitta.

Surat 3 Korintus juga dianggap sebagai sebahagian daripada Alkitab Gereja Ortodoks Armenia pada satu ketika tetapi tidak lagi terkandung di dalam edisi-edisi moden Alkitab yang diguna pakai oleh gereja tersebut.

Kanon AlkitabSunting

Penterjemahan AlkitabSunting

Sejarah penterjemahan Alkitab ke Bahasa MelayuSunting

Namun demikian, kerja penterjemahan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Melayu cuma bermula setelah orang Belanda yang bermazhab Protestan mula bertapak di tanah Nusantara [6].

Pada mulanya, Alkitab di dalam Bahasa Melayu digunapakai oleh umat Kristian di seluruh rantau Nusantara tanpa mengira samada Alkitab itu diterjemah, dicetak dan diedarkan oleh pihak Gereja di Tanah Melayu, Borneo ataupun Hindia Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia (1945) dan Tanah Melayu (1957), perkembangan Bahasa Melayu mengambil halatuju yang tersendiri dikedua-dua negara tersebut.

Pada awal zaman kemerdekaan kedua-dua negara tersebut, versi Alkitab yang lazimnya dipakai oleh umat Kristian di rantau ini adalah Alkitab Shellabear (1912) dan Alkitab Terjemahan Lama (1958) yang menggabungkan Perjanjian Lama Klinkert (1870) dan Perjanjian Baru Bode (1938) di dalam satu edisi. Alkitab Ende (1968) yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Rom Indonesia dan Alkitab Terjemahan Baru (1974) yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia antara usaha yang pertama untuk menyemak dan menerbitkan penterjemahan Alkitab di dalam Bahasa Indonesia moden. Pada masa yang sama, Persatuan Alkitab Singapura, Brunei dan Malaysia menerbitkan Perjanjian Baharu Berita Baik (1974) di dalam Bahasa Malaysia moden yang kemudiannya disusuli dengan penerbitan edisi Alkitab Berita Baik yang merangkumi teks penterjamahan baru Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Bahasa Malaysia moden pada tahun 1987 [6].

Pada tahun 2016, LAB Network (Malaysia) menerbitkan Alkitab Versi Borneo dalam bahasa Malaysia. Alkitab Versi Borneo merupakan terjemahan baru dalam Bahasa Malaysia formal dan lebih mendekati terjemahan harfiah.[7]

Kronologi Penterjemahan Alkitab Ke Bahasa Melayu
Tahun Peristiwa Edisi Bahasa / Loghat
1612 Injil Matius diterjemahkan oleh pedagang Belanda, Albert Cornelius Ruyl [6] Injil Ruyl Bahasa Melayu Klasik
1629 Pencetakan Injil Matius Ruyl oleh Jan Jacobiz Palenstein di Enkhizen, Belanda[8] Injil Ruyl Bahasa Melayu Klasik
1638 Penterjemahan Injil Markus oleh Ruyl [6] Injil Ruyl Bahasa Melayu Klasik
1646 Penterjemahan Injil Lukas dan Injil Yohanes oleh Jan van Hasel Injil Van Hasel Bahasa Melayu Klasik
1651 Penterjemahan Kisah Rasul-rasul dan Mazmur oleh Justus Heurnius Kitab Heurnius Bahasa Melayu Klasik
1651 Pencetakan Kitab Injil dan Kisah Rasul-rasul di dalam satu edisi di Amsterdam Kitab Ruyl-Van Hasel-Heurnius Bahasa Melayu Klasik
1652 Pencetakan Mazmur Heurnius Kitab Mazmur Hasel-Heurnius Bahasa Melayu Klasik
1662 Penterjemahan dan pencetakan Kitab Kejadian oleh Daniel Brouwerious[9] Kitab Kejadian Brouwerious Bahasa Melayu Klasik
1668 Penterjemahan dan pencetakan seluruh Perjanjian Baru oleh Brouwerious[10] Perjanjian Baru Brouwerious Bahasa Melayu Klasik
1677 Penterjemahan seluruh Alkitab ke dialek Maluku oleh Simon de Lange Alkitab de Lange Bahasa Melayu Maluku
1727 Penyemakan semula penterjemahan de Lange oleh Francois Valentyn Alkitab Valentyn Bahasa Melayu Maluku
1731 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh jawatankuasa penterjemahan pimpinan Melchior Leijdecker Perjanjian Baru Leijdecker Bahasa Melayu Klasik
1733 Penterjemahan Perjanjian Lama oleh jawatankuasa Leijdecker Perjanjian Lama Leijdecker Bahasa Melayu Klasik
1733 Penerbitan Perjanjian Lama dan Baru Leijdecker Alkitab Leijdecker Bahasa Melayu Klasik
1758 Penerbitan Alkitab Leijdecker di dalam tulisan Jawi Alkitab Leijdecker Bahasa Melayu Klasik
1817 Penyemakan semula penterjemahan Perjanjian Baru Leijdecker oleh Robert Hutchings Perjanjian Baru Hutchings Bahasa Melayu Klasik
1821 Penyemakan semula penterjemahan Perjanjian Lama Leijdecker oleh Hutchings Perjanjian Lama Hutchings Bahasa Melayu Moden
1835 Penterjemahan Perjanjian Baru dan Kitab Mazmur oleh Johannes Emde Perjanjian Baru dan Mazmur Emde Bahasa Melayu Surabaya
1852 Penyemakan semula penterjemahan Perjanjian Baru Leijdecker oleh Robert Keasberry dan Abdullah Abdul Kadir Munshi Perjanjian Baru Keasberry Bahasa Melayu Klasik
1861 Penterjemahan Kitab Injil ke dialek Semarang oleh Hillebrandus Cornelius Klinkert Injil Klinkert Bahasa Melayu Semarang
1863 Penterjemahan seluruh Perjanjian Baru ke dialek Semarang oleh Klinkert Perjanjian Baru Klinkert Bahasa Melayu Semarang
1868 Penterjemahan Injil Matius oleh Klinkert Injil Matius Klinkert Bahasa Melayu Klasik
1870 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Klinkert Perjanjian Baru Klinkert Bahasa Melayu Klasik
1877 Penterjemahan Perjanjian Baru ke dialek Ambon oleh Bernhard N. J. Roskott Perjanjian Baru Roskott Bahasa Melayu Ambon
1879 Penterjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Klinkert Alkitab Klinkert Bahasa Melayu Klasik
1897 Penterjemahan Injil Matius oleh William Shellabear Injil Matius Shellabear Bahasa Melayu Moden
1910 Penterjemahan seluruh Perjanjian Baru oleh Shellabear Perjanjian Baru Shellabear Bahasa Melayu Moden
1912 Penterjemahan seluruh Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab dalam tulisan Jawi oleh Shellabear Alkitab Shellabear Bahasa Melayu Moden
1913 Penterjemahan Alkitab kepada dialek Baba oleh Shellabear Alkitab Melayu Baba Bahasa Melayu Baba
1929 Alkitab Shellabear diterbitkan di dalam dua edisi Rumi iaitu edisi ejaan Malaya dan edisi ejaan Hindia Timur dengan gabungan tenaga kerja Persatuan Alkitab Belanda, Persatuan Alkitab British dan Luar Negara dan Persatuan Alkitab Scotland Alkitab Shellabear Bahasa Melayu Moden
1938 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Werner August Bode Perjanjian Baru Bode Bahasa Melayu Moden
1958 Perjanjian Lama Klinkert dan Perjanjian Baru Bode diterbitkan sebagai satu edisi Alkitab Terjemahan Lama Bahasa Melayu Moden
1964 Penterjemahan Perjanjian Baru berdasarkan teks Vulgata oleh J. Bouma dan Cletus Groenen Perjanjian Baru Ende Bahasa Indonesia
1968 Penterjemahan Perjanjian Lama berdasarkan teks Vulgata dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Bouma dan Groenen Alkitab Ende Bahasa Indonesia
1971 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia Perjanjian Baru Terjemahan Baru Bahasa Indonesia
1974 Penterjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia
1974 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Persatuan Alkitab Singapura, Brunei dan Malaysia Perjanjian Baharu Berita Baik Bahasa Malaysia
1976 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Yayasan Kalam Hidup Firman Allah Yang Hidup Bahasa Indonesia
1977 Penterjemahan Perjanjian Baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia Perjanjian Baru Kabar Baik Bahasa Indonesia
1985 Penterjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab Kabar Baik Bahasa Indonesia
1987 Penterjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Persatuan Alkitab Singapura, Brunei dan Malaysia Alkitab Berita Baik Bahasa Malaysia
1989 Penterjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Yayasan Kalam Hidup Firman Allah Yang Hidup Bahasa Malaysia
1996 Semakan semula Alkitab Berita Baik oleh Persatuan Alkitab Malaysia Alkitab Berita Baik Bahasa Malaysia
2000 Semakan semula Perjanjian Baru Shellabear oleh Lembaga Alkitab Indonesia Kitab Suci Injil Bahasa Indonesia
2002 Penterjemahan dan penerbitan Alkitab berdasarkan teks Katolik Rom oleh Yayasan OBOR Kitab Suci Komunitas Kristiani Bahasa Indonesia
2016 Penterjemahan baru dalam Bahasa Malaysia oleh Borneo Sabda Limited dan penerbitan oleh LAB Network, Malaysia. Alkitab Versi Borneo Bahasa Malaysia
Daftar Rujukan

[6] [11] [12] [13] [14] [15]

 1. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Injil Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
 2. ^ a b c d e Juga dikenali sebagai Surat Yakub didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
 3. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 1 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
 4. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 2 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
 5. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 3 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
 6. ^ a b c d e Soesilo, Daud H. (2001). Mengenal Alkitab Anda. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. halaman 44–68. ISBN 9789794633720 Periksa nilai |isbn= value: checksum (bantuan).
 7. ^ Borneo Sabda Ltd & LAB Network. http://www.alkitabversiborneo.org/about-us/the-avb-project/
 8. ^ Ruyl, Albert Corneliſz (1629), Het Nievwe Testament. - Iang Testamentvm Baharv, Enckhuyſen: Jan Jacobſz. Pautan luar dalam |title= (bantuan)
 9. ^ Brouwerius, Daniel (1673), Het Eerſte Boeck Mosis, Genaemt Genesis.- Genesis, Attau kitab deri miarahan, kitab Mosis, Amſterdam: Ooſt-Indiſche Compagnie. Pautan luar dalam |title= (bantuan)
 10. ^ Brouwerius, Daniel (1668), Testamento Barou, attau segalla kitab derri Tuan cami Jesu Christo pounja Cauwoul Barou: Derri bassa Greeco, Latino daen Hollanda bersalin betul, adil, daen benar dallam bassa Maleyo, Amsterdam: Paulo Matthéo. Pautan luar dalam |title= (bantuan)
 11. ^ Biblical Literature: Old Testament canon, texts, and versions » Texts and versions » Non-European versions. Encyclopædia Britannica. 2008. Parameter |accessyear= yang tidak diketahui diendahkan (|access-date= dicadangkan) (bantuan); Parameter |accessmonth= yang tidak diketahui diendahkan (|access-date= dicadangkan) (bantuan)
 12. ^ Kruger, Dr. Th. Muller (1966). Sejarah Gereja Indonesia. Jakarta: Badan Penerbitan Kristen. halaman 83–97.
 13. ^ Soesilo,Daud H. "A Bird's Eye View of the History of the Malay Bible Translation". Bible Society of Malaysia. Dicapai pada 2008-07-31.
 14. ^ Soesilo,Daud H. "The Revised Malay Bible". Bible Society of Malaysia. Dicapai pada 2008-07-31.
 15. ^ Soesilo,Daud H. "Malay and Indonesia Bible Translations". Bible Society of Malaysia. Dicapai pada 2008-07-31.

RujukanSunting

Tautan luarSunting