Bintang Jasa, adalah pingat sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, di bawah Bintang Mahaputra. Bintang ini dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa pada bidang tertentu di luar bidang ketenteraan.

Lihat jugaSunting