Biosintesis merupakan fenomenon di mana sebatian kimia dihasilkan daripada bahan uji yang lebih ringkas. Biosintesis, tidak seperti sintesis kimia, berlaku dalam organisma hidup dan biasanya dimangkin oleh enzim. Proses ini merupakan sebahagian penting metabolisme.

Prasyarat untuk biosintesis adalah:

  • Bahan pelopor
  • Tenaga (biasanya dalam bentuk ATP).