Dalam bidang ekologi, biota merujuk kepada keseluruhan kehidupan yang terdapat di satu wilayah geografi tertentu pada satu waktu tertentu. Pengehadan luas wilayah geografi atau liputan waktu juga bersifat setempat atau sesaat sehingga keseluruhan planet atau tempoh waktu yang panjang.

Lihat juga

sunting

Flora, fauna dan lain-lain bentuk kehidupan seperti kulat secara kolektif dirujuk sebagai biota.