Bukit Palah terletak di tengah negeri Melaka.Di sinilah letaknya Makam Pahlawan Melaka bersebelahan dengan Masjid Al-Azim,Melaka.