Bukit Tunku (sebelum ini Bukit Kenny) merupakan sebuah kawasan kediaman mewah golongan atasan yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukit Tunku wujud sejak 1960-an lagi.

Bukit Tunku menjadi rujukan dalam teater karya Sasterawan Negara Usman Awang yang bertajuk Atap Genting Atap Rembia.