Maria (Aramia-Yahudi: מרים Maryām "pahit"; bahasa Yunani Septuaginta: Μαριαμ Mariam, Μαρια Maria; مريم: Maryam) ialah ibu Yesus (Isa) menurut Quran[1] dan Perjanjian Baru, dan tunangan yang kemudian menjadi isteri Santo Yusuf menurut Kristian.[2]

Sebahagian daripada siri tentang

Simbol Agama Kristian

 
Yesus Kristus
Yesus Kristus  · Kelahiran  · Penyaliban  · Wafat  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Alkitab
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Injil  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Kudus)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Bapa Gereja  · Awal  · Konstantinus Agung  · Persidangan  · Thomas Aquinas  · Perpecahan Timur-Barat  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Kesarwabangsaan  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Simbolik  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

Portal Kristian

Menurut sumber-sumber non-kanonik, orangtuanya bernama Yoakhim dan Anna (Hana). Sebuah nota dalam Talmud mengatakan bahawa nama ayahnya ialah Heli atau Eli, yang disebutkan dalam salasilah menurut Lukas.[3] Maria, yang semasa itu seorang perawan, mengetahui dari Malaikat Gabriel, utusan Tuhan, bahawa ia akan mengandung Yesus, anak Tuhan yang hidup, melalui mukjizat dari Roh Kudus.

Kerana Lukas 1 1:48 ("mula dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia"), Maria banyak diagungkan di kalangan orang Kristian, khususnya di dalam lingkungan demonisasi/mazhab Kristian yang besar seperti Gereja Katolik Rom dan Gereja Ortodoks. Bidang teologi Kristian yang berhubungan dengannya disebut Mariologi. Pesta kelahiran Maria juga dirayakan di kalangan Gereja Ortodoks, Katolik Rom,mahupun Anglikan pada 8 September. Gereja Ortodoks dan Katolik Rom juga mempunyai banyak hari perayaan lainnya untuk menghormati Maria.

Gelar-gelar Maria sunting

Gelar-gelar Maria yang paling lazim antara lain ialah Perawan Terberkati Maria atau Bunda kita (Notre Dame, Nuestra Señora, Madonna).

Oleh Gereja Ortodoks dan tradisi-tradisi Timur dalam Gereja Katolik, Maria kerap disebut juga sebagai Theotokos. Gelar bagi Maria ini diakui dalam Konsili Ekumenis III di Efesus pada tahun 431. Theotokos dalam Kristian Malaysia sering melabelkan Maria sebagai "Bunda Allah," atau lebih harafiah lagi "Yang Melahirkan Sang Juruselamat." Makna Teologi yang terkandung dalam gelar ini ialah bahawa putera Maria, Yesus, ialah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, dan bahawa dua sifat Yesus (Illahi dan insani) dipersatukan dalam satu Peribadi tunggal.

Terdapat pula gelar Maria sebagai Bunda Belas Kasih (Mater Misericordiae).

Nota sejarah sunting

Maria dalam Perjanjian Baru sunting

 
Malaikat Agung Gabriel mewartakan khabar kepada Maria. Lukisan karya El Greco (1575).

Sedikit yang diketahui mengenai riwayat hidup Maria dari Perjanjian Baru. Dia ialah kerabat dari Elizabet, isteri dari imam Zakaria ahli golongan imam Abia. Elizabet sendiri seorang keturunan Harun.[4]

Maria bertempat tinggal di Nazareth di Galilea, kemungkinan bersama dengan kedua orang tuanya, dan sementara itu telah dipertunangkan dengan Yusuf dari Keluarga Daud.[5] Para Apologis Kristian kadang-kadang menduga bahawa Maria, sebagaimana Yusuf, juga ialah seorang keturunan Raja Daud. Selama masa pertunangan mereka – yakni tahap pertama dalam perkahwinan Yahudi; selama masa tersebut, pasangan yang dipertunangkan tidak diperbolehkan sama sekali untuk berduaan sahaja di bawah satu bumbung, walaupun sudah sah disebut suami isteri – Malaikat Gabriel mewartakan kepadanya bahawa dia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan itu dengan cara mengandungnya melalui Roh Kudus.[6] Ketika Yusuf diberitahukan mengenai kehamilan Maria dalam sebuah mimpi oleh "seorang malaikat Tuhan", dia terkejut; namun malaikat itu berpesan agar Yusuf tidak gentar dan mengambil Maria sebagai isterinya. Yusuf mematuhinya dengan secara rasmi melengkapi perkahwinan itu.[7]

Kerana malaikat telah memberitahu Maria bahawa Elizabet, yang sebelumnya mandul, kini secara ajaib telah mengandung, Maria lalu segera melawat kerabatnya itu, yang tinggal bersama suaminya Zakaria di sebuah bandar Yudea "di daerah perbukitan" (kemungkinan di Yuttah), bersebelahan dengan Maon, sekitar 160 km dari Nazareth).[8][9] Begitu Maria tiba dan menyalami Elizabet, Elizabet dengan segera menyatakan Maria sebagai "ibu dari Tuhannya", dan atas kenyataan itu Maria menyanyikan sebuah kidung ungkapan syukur yang umum dikenal sebagai Magnificat.[10] Tiga bulan sesudahnya, nampaknya segera selepas kelahiran Yohanes Pembaptis, Maria pulang ke rumahnya.[11] Ketika kehamilan Maria sendiri makin membesar, tiba sebuah dekret dari maharaja Rom Augustus[12] yang menitahkan agar Yusuf dan sanak keluarganya pergi ke Betlehem, sekitar 80 atau 90 batu (kurang lebih 130 km) dari Nazareth, untuk mengikuti bancian.[13] Ketika mereka berada di Betlehem, Maria melahirkan putera sulungnya; namun kerana tidak terdapat tempat bagi mereka di penginapan (tempat bernaung yang disediakan bagi orang-orang asing, dia perlu menggunakan sebuah palungan, atau tempat makan haiwan, sebagai buaian bayi.[14]

Sesudah lapan hari, anak itu disunat dan dinamai Yesus, menurut arahan yang diberikan oleh "malaikat Tuhan" kepada Yusuf selepas Maria menerima anunsiasi, kerana nama ini menunjukkan bahawa "dia [akan] menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka".[15]

Selepas bayi Yesus berusia 40 hari, maka upacara-upacara tradisional tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Yesus kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem sesuai dengan aturan hukum bagi kanak-kanak sulung.

Hal ini kemudian diikuti oleh lawatan orang-orang majus dari Timur, pengungsian Yusuf beserta Maria dan Yesus ke Mesir, kembalinya mereka dari sana selepas mangkatnya Raja Herodes Agung sekitar tahun 2 atau 1 Sebelum Masihi, dan menetap di Nazaret (Matius 2). Maria nampaknya menetap di Nazaret selama kira-kira tiga puluh tahunan tanpa peristiwa-peristiwa istimewa. Dia terlibat dalam satu-satunya peristiwa di awal kedewasaan Yesus yang tercatat dalam Perjanjian Baru: pada usia dua belas tahun, Yesus berasingan dari orang tuanya dalam perjalanan pulang mereka dari perayaan Easter Yahudi di Baitulmaqdis lalu ditemukan di tengah para guru di Bait Allah.[16] Kemungkinan besar antara peristiwa tersebut hingga dengan permulaan tampilnya Yesus ke hadapan umum, Maria menjadi janda, kerana Yusuf tidak disebut-sebut lagi.

Tulisan-tulisan dan tradisi-tradisi umat Kristian selanjutnya sunting

Menurut Injil Yakobus, yang, walaupun bukanlah bahagian dari Kitab Perjanjian Baru, berisi jirim biografis mengenai Maria yang dianggap "dapat dipercaya" oleh beberapa kalangan Kristiani Ortodoks dan Katolik, Maria ialah puteri dari Yoakim dan Ana. Sebelum mengandung janin Maria, Ana mandul, dan kedua orang tua Maria sudah berusia lanjut ketika dia dikandung. Mereka membawa Maria untuk tinggal di Bait Allah di Yerusalem ketika umurnya baru tiga tahun, sangat mirip dengan peristiwa Hana membawa Samuel untuk tinggal di Tabernakel, sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Perjanjian Lama dan Tanakh (Alkitab Ibrani).

Menurut tradisi Katolik Rom dan Ortodoks Timur, antara tiga hingga lima belas tahun sesudah kenaikan Kristus, di Yerusalem atau Efesus, Maria meninggal dunia; disaksikan para rasul Kristus. Selanjutnya, ketika para rasul membuka makamnya, ternyata kosong, sehingga mereka menyimpulkan bahawa dia telah diangkat secara badaniah ke Syurga. ("Makam Maria" - sebuah makam di Yerusalem diyakini sebagai makam Maria, namun makam itu baru dikenal pada abad ke-6.)

Maria dan Shakespeare sunting

Pada abad ke-16 di inggris, penghormatan terhadap Maria menjadi sebuah isu sentral dalam kontroversi umum menyangkut makna ayat-ayat Kitab Suci, citra-citra kepaderian, dan praktik-praktik kepaderian dalam kehidupan Kristiani. Beberapa tokoh terkemuka di inggris pada abad ke-16 menganggap ziarah ke tempat-tempat ziarah yang didirikan untuk menghormati Maria serta berdoa rosario itu tidak-Alkitabiah, "takhyul", dan/atau pemberhalaan. Sejak tahun 1535 hingga 1538, di bawah perintah Raja Henry VIII, seluruh tempat-tempat ziarah Kristiani di inggris dihancurkan kerana para reformer Protestan percaya bahawa tempat-tempat itu berpengaruh buruk terhadap kerohanian masyarakat. Banyak dari tempat-tempat ziarah yang dihancurkan tersebut ialah tempat-tempat ziarah yang didirikan untuk menghormati Maria, di antaranya ialah tempat ziarah <i id="mwAS4">Our Lady of Walsingham</i> yang sangat popular, serta pelbagai pusat ziarah lainnya di Ipswich, Worcester, Doncaster, dan Penrise. Tempat ziarah Our Lady of Walsingham telah diziarahi oleh dua dari kelima isteri Henry, yakni Catharina dari Aragon dan Anne Boleyn. Kedua wanita itu juga wafat sekitar masa kemusnahan tempat ziarah tersebut pada tahun 1538.

Pada semasa yang sama, "Maria" atau "Mary" dalam Bahasa inggris secara dramatik kian popular sebagai nama yang diberikan untuk bayi-bayi perempuan di inggris pada abad ke-16. Sekitar abad ke-16, di Warwick County, England, mungkin hanya terdapat 1% bayi perempuan yang diberi nama Mary. Sekitar abad ke-17, jumlah bayi perempuan yang diberi nama Mary meningkat sehingga sekitar 10%. Perubahan ini terasa luar biasa, mengingat adanya usaha ekstensif dari kerajaan pada masa itu untuk menghilangkan sama sekali penghormatan terhadap citra-citra Maria, dan untuk mengarahkan peribadatan Kristiani kepada kata-kata yang bertulis.

William Shakespeare mempunyai apresiasi yang kuat terhadap kontroversi menyangkut "Maria" dalam kehidupan Kristiani. Kesedaran akan kaitan antara kata-kata serta citra-citra, dan para pemeran, bayang-bayang, serta tokoh-tokoh yang sesungguhnya, sentiasa muncul dalam karya Shakespeare. Drama Romeo and Juliet, Bahagian ke-1, Babak ke-5, berisi sebuah dialog, disusun secara formal dalam bentuk sebuah soneta, yang menggunakan peziarahan ke tempat ziarah Maria untuk mendedahkan usaha Romeo untuk merayu Juliet. Babak terakhir dari The Winter's Tale berisi arahan-arahan dari Paulina, yang menempatkan Perdita dalam kedudukan untuk meminta pada patung Hermione agar mendoakannya, mirip dengan penziarah di tempat-tempat ziarah Maria yang berdoa di hadapan sebuah citra Maria. Menurut beberapa pengkritik, huru-hara menyangkut Maria dalam sejarah inggris pada abad ke-16 sangat rapat kaitannya dengan perkembangan teater Shakespeare.

Lihat pula sunting

 • Bahagian Alkitab yang berkait: Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 2, Kisah Para Rasul 1.

Rujukan sunting

 1. ^ Al-Qur'an, Surat Ali Imran; ayat 45 https://quran.com/3/45
 2. ^ 20, Lukas 1
 3. ^ Talmud Yerushalmi, Hag. chap.2, 11a; text bahasa Ibrani di http://www.mechon-mamre.org/b/r/r2b.htm, adalah sebagai berikut: למרים ברת עלי "Maria binti Eli"
 4. ^ Lukas 1, Lukas 1
 5. ^ Lukas 1
 6. ^ Lukas 1
 7. ^ 25
 8. ^ Yosua 15, Yosua 21
 9. ^ Lukas 1
 10. ^ 56 bdk. 10
 11. ^ 57
 12. ^ Lukas 2
 13. ^ Mikha 5
 14. ^ 7
 15. ^ Matius 1, Lukas 2; bdk. Matius 1
 16. ^ 52

 

Bacaan lanjutan sunting

Pautan luar sunting