Butena atau butilena ialah empat jenis kimia isomer alkena dengan formula kimia C4H8. Kesemua gas butena adalah tidak berwarna dan didapati daripada petroleum, meskipun tidak dalam jumlah yang banyak. Mereka terada empat atom karbon, lapan atom hidrogen dan sebuah ikata ganda dua di antara dua atom karbon. Dalam carta di bawah, keempat-empat butena memiliki nama IUPAC serta nama am:

Butena
Nama
Nama IUPAC
Butene
Pengecam
  • none
ECHA InfoCard 100.042.430
Sifat
C4H8
Jisim molar 56.10
Rupa bentuk gas yang tidak berwarna
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Rujukan kotak info
Nama dari IUPAC
Nama am
1-Butena
Butena
Z-2-butena
2-Butena
E-2-butena
Reversi-2-butena
2-metylpropena
Reversi-butena

Pautan luar

sunting