Carl Wilhelm Scheele

Pakar pharmasis Sweden yang menjumpai oksigen pada tahun 1771, tetapi jumpaan ini tidak dikenali ramai. Oksigen kemudiannya perkenalkan kembali oleh Joseph Priestley. Oksigen diberi nama oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1774.

Carl Wilhelm Scheele