Cek ialah perintah bertulis kepada institusi kewangan supaya membayar jumlah khusus dalam sesuatu mata wang seperti yang dinyatakan.

Contoh cek di Kanada