Celt (nyahkekaburan)

Laman nyahkekaburan
(Dilencongkan dari Celtic)

Perkataan Celt mempunyai pelbagai makna.

Kadangkala perbezaan sebutan ini dikekalkan - lihat Sebutan Celt. Sebutan berikut sama ada disebutkan secara /kelt/ atau /selt/, tetapi dalam kegunaan akademik terdapat satu kecenderungan untuk /kelt/:

Perkara-perkara berikut patut disebut sebagai /selt(ik)/: