Damar mastik

Mastik atau Mastix (Bahasa Yunani: Μαστίχα) adalah sebuah damar diperolehi daripada damar wangi pohon (Pistacia lentiscus )

Damar mastik (Bahasa Yunani: Μαστίχα) adalah sebuah damar diperolehi dari rembesan dikeluarkan pokok Pistacia lentiscus yang wujud khusus di Chios, perairan Aegea Yunani.

Ketulan-ketulan damar mastik.