Darjah Kebesaran Singapura

Darjah Kebesaran Singapura ialah sistem penganugerahan darjah dan pingat kebaktian kepada warga Singapura yang telah berjasa kepada negara.

Pengenalan darjah-darjah kebesaran ini ialah sebagai tanda perbezaan dengan Darjah kebesaran Malaysia selepas Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia.

Senarai pingat dan peneranganSunting

Bintang Temasek (The Star of Temasek) ialah penghormatan kebangsaan yang paling berprestij di Singapura dan diperkenalkan pada tahun 1970.

Darjah Utama Temasik (Order of Temasek) ialah penghormatan kebangsaan kedua yang paling penting di Singapura dan diperkenalkan pada tahun 1962. Penganugerahnya ialah Presiden Singapura.

Darjah Utama Nila Utama (Order of Nila Utama) adalah penghormatan ketiga negara yang paling penting di Singapura dan diperkenalkan pada tahun 1975.

Sijil Kemuliaan (Sijil Kehormatan) adalah anugerah Singapura yang dimulakan pada tahun 1962.

Sijil Kehormatan terdiri daripada tatal yang mengandungi Lengan Negeri dan tandatangan dan meterai Presiden. Penerima Sijil Kehormatan berhak memakai lencana perak yang dikenali sebagai Badge of Honor.

Lazimnya, hanya warga Singapura boleh dianugerahkan Sijil Kehormat, tetapi dalam keadaan khas, Sijil Kehormat Kehormat boleh diberikan kepada Warga Bukan Singapura.

Darjah Utama Bakti Cemerlang telah dimulakan pada tahun 1968. Ia dianugerahkan kepada mana-mana orang yang telah melakukan apa-apa perbuatan atau siri tindakan yang membentuk kelakuan yang dibezakan. Dalam keadaan khas, perintah itu boleh diberikan kepada mana-mana orang yang telah melaksanakan di luar Singapura apa-apa perbuatan atau siri perbuatan yang membentuk kelakuan yang dibezakan.

Pingat Kehormatan (Pingat Kehormatan) dimulakan pada tahun 1970. Pingat ini boleh diberikan kepada mana-mana anggota Angkatan Bersenjata Singapura atau Pasukan Polis Singapura yang telah melakukan apa-apa perbuatan atau siri perbuatan yang membentuk kelakuan yang dibezakan dalam perkhidmatan aktif di lapangan. Pingat ini boleh, dalam keadaan khas, diberikan kepada mana-mana orang yang terlibat dalam tugas operasi yang tindakan atau siri perbuatannya membentuk kelakuan yang berbeza. Pingat ini boleh dianugerahkan secara anumerta.

Pingat Gagah Perkasa, yang dimulakan pada tahun 1962, diberikan kepada anggota Pasukan Polis Singapura, serta ahli masyarakat Singapura yang mempamerkan prestasi luar biasa atau keberanian luar biasa dalam situasi yang melibatkan ancaman bahaya peribadi. Untuk tindakan ini untuk diiktiraf, mereka perlu dilakukan di Singapura, walaupun pengecualian boleh dibuat.

Pingat Gagah Perkasa (Tentera) adalah anugerah bersenjata Angkatan Bersenjata Singapura.

Pingat Jasa Gemilang adalah pingat yang dimulakan di Singapura pada tahun 1962. Ia boleh dianugerahkan kepada mana-mana orang yang telah melaksanakan perkhidmatan merit yang dicirikan oleh sumber dan pengabdian kepada tugas, termasuk perkhidmatan lama yang ditandakan dengan keupayaan luar biasa, merit dan tingkah laku teladan dalam Singapura. Dalam keadaan yang luar biasa, Pingat boleh diberikan kepada mana-mana orang yang telah melaksanakan, di luar Singapura, perkhidmatan merit yang dicirikan oleh sumber dan pengabdian kewajiban, termasuk perkhidmatan yang ditandakan dengan keupayaan luar biasa, merit dan tingkah laku yang teladan.

Penerima berhak menggunakan huruf PJG pasca-nominal.

Pingat Jasa Gemilang (Tentera) adalah anugerah bersenjata Angkatan Bersenjata Singapura.

Bintang Bakti Masyarakat, yang dimulakan pada tahun 1963, diberikan kepada mana-mana orang yang telah memberikan perkhidmatan awam yang berharga kepada rakyat Singapura, atau yang telah membezakan diri mereka dalam bidang seni dan surat, sukan, sains, perniagaan , profesion dan pergerakan buruh. Bar boleh dikeluarkan untuk perkhidmatan selanjutnya.

Penerima berhak menggunakan huruf BBM pasca-nominal.

Bintang Bakti Masyarakat pertama kali dianugerahkan pada tahun 1963. Terdapat 88 penerima anugerah awal yang termasuk pemimpin masyarakat, artis, pekerja sosial dan pemimpin kesatuan sekerja.

Pingat boleh diberikan kepada mana-mana orang berikut untuk kecekapan, kecekapan dan industri yang cemerlang seperti

  • mana-mana orang yang telah atau pernah menjadi pegawai awam.
  • mana-mana orang yang telah atau pernah menjadi pegawai yang diambil kerja oleh mana-mana pihak berkuasa berkanun (selain daripada Majlis **Bandaraya).
  • mana-mana orang yang telah atau pernah berkhidmat di mana-mana organisasi, persatuan atau perkhidmatan rendering badan dalam bidang pendidikan.
  • mana-mana orang yang telah atau telah diambil bekerja di mana-mana syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan dan yang menjalankan perniagaan terutamanya sebagai agen atau instrumen Kerajaan.

Penerima berhak menggunakan huruf pasca nominal PPA, dan mungkin termasuk gred dalam tanda kurung - mis. PPA (E).

Pingat Pentadbiran Awam (Tentera) adalah anugerah Angkatan Bersenjata Singapura.

Pingat Keberanian (Medal of Valor), dimulakan pada tahun 1987, adalah hiasan Singapura yang dianugerahkan kepada mana-mana orang yang telah melakukan tindakan keberanian dan keberanian dalam keadaan bahaya peribadi.

Pingat Kepujian (Pingat Komrad) dimulakan pada tahun 1996. Pingat ini boleh dianugerahkan kepada mana-mana orang berikut yang membezakan dirinya melalui prestasi dan kelakuan yang dipuji, atau kecekapan, kecekapan dan kesetiaan yang besar kepada tugas:

  • mana-mana orang yang telah atau pernah menjadi pegawai awam.
  • mana-mana orang yang telah atau pernah menjadi pegawai yang diambil kerja oleh mana-mana pihak berkuasa berkanun (selain daripada Majlis Bandaraya).
  • mana-mana orang yang telah atau pernah berkhidmat di mana-mana organisasi, persatuan atau perkhidmatan rendering badan dalam bidang pendidikan.
  • mana-mana orang yang telah atau telah diambil bekerja di mana-mana syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan dan yang menjalankan perniagaan terutamanya sebagai agen atau instrumen Kerajaan.

Pingat Penghargaan (Tentera) adalah anugerah ketenteraan.

Pingat Bakti Masyarakat dimulakan pada tahun 1973. Pingat ini boleh diberikan kepada mana-mana orang yang telah memberikan perkhidmatan awam yang terpuji di Singapura atau untuk pencapaiannya dalam bidang seni dan surat, sukan, sains, perniagaan , profesion dan pergerakan buruh.

Penerima berhak menggunakan huruf PBM pasca-nominal.

Pingat Berkebolehan (Pingat Kecekapan) dimulakan di Singapura pada tahun 1969. Pingat ini boleh diberikan kepada mana-mana orang berikut untuk kecekapan yang luar biasa atau pengabdian luar biasa untuk tugas atau kerja yang mempunyai maksud khusus:

  • mana-mana pegawai awam.
  • mana-mana pegawai yang diambil kerja oleh mana-mana pihak berkuasa berkanun (selain daripada Majlis Bandaraya).
  • mana-mana orang dalam perkhidmatan mana-mana organisasi, persatuan atau perkhidmatan rendering badan dalam bidang pendidikan.
  • mana-mana orang yang bekerja di mana-mana syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan dan yang menjalankan perniagaan terutamanya sebagai agen atau instrumen Kerajaan.

Pingat Berkebolehan (Tentera) adalah anugerah ketenteraan.

Pingat Bakti Setia (Anugerah Perkhidmatan Panjang) dimulakan pada tahun 1962. Pingat ini boleh diberikan kepada mana-mana orang yang telah menyelesaikan 25 tahun perkhidmatan berterusan dalam perkhidmatan:

  • kerajaan.
  • mana-mana pihak berkuasa berkanun (selain daripada Majlis Bandaraya).
  • mana-mana organisasi, persatuan atau perkhidmatan rendering badan dalam bidang pendidikan.
  • mana-mana syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan dan yang menjalankan perniagaan terutamanya sebagai ejen atau instrumen Kerajaan, dan siapa yang tidak dapat dipertikaikan.