Darjah kebesaran negeri Johor

Darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Johor dikurniakan oleh Sultan Johor kepada mereka yang telah menyumbangkan jasa kepada masyarakat dan negeri Johor.

SenaraiSunting

Kumpulan I : Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati

 • Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K. I)
 • Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Kedua (D.K. II)

Kumpulan II : Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia

 • Pangkat Pertama - Dato’ Sri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Kedua - Dato’ Paduka Mahkota Johor (D.P.M.J) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Ketiga - Setia Mahkota Johor (S.M.J)

Kumpulan III : Darjah Sultan Ismail Yang Amat Dihormati

 • Pangkat Pertama - Dato’ Sri Setia Sultan Ismail Johor (S.S.I.J) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Kedua - Dato’ Setia Sultan Ismail Johor (D.S.I.J) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Ketiga - Bintang Sultan Ismail
  • Bintang Sultan Ismail Pangkat 1 (Emas) (B.S.I I)
  • Bintang Sultan Ismail Pangkat 2 (Perak) (B.S.I II)

Kumpulan IV : Darjah Sultan Ibrahim Johor Yang Amat Disanjungi

 • Pangkat Pertama - Dato’ Sri Mulia Sultan Ibrahim Johor (S.M.I.J.) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Kedua - Dato’ Mulia Sultan Ibrahim Johor (D.M.I.J) - Dato' / Datin Paduka
 • Pangkat Ketiga - Setia Mulia Sultan Ibrahim Johor (S.I.J.)

Kumpulan V : Pingat-Pingat Johor

 • Pingat Sultan Ibrahim (P.S.I)
  • Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Pertama (Emas) (P.S.I. I)
  • Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Kedua (Perak) (P.S.I. II)
  • Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Ketiga (Gangsa) (P.S.I. III)
 • Pingat Ibrahim Sultan (P.I.S)
  • Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Pertama (Emas) (P.I.S. I)
  • Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Kedua (Perak) (P.I.S. II)
  • Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Ketiga (Gangsa) (P.I.S. III)
 • Pingat Lama dan Jasa dalam Pekerjaan (P.J.P)
 • Pingat Lama dan Baik dalam Perkhidmatan (P.L.P)