Dasar ekonomi merujuk kepada sebarang tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam bidang ekonomi. Dasar ekonomi merangkumi sistem-sistem bagi tetapan kadar faedah dan belanjawan kerajaan serta pasaran buruh, pemilikan negara, dan lain-lain kawasan campur tangan kerajaan terhadap ekonomi.

Dasar-dasar yang sedemikian selalunya dipengaruhi oleh institusi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa atau Bank Dunia serta kepercayaan politik dan dasar yang dibangkitkan oleh parti politik.