demografi melibatkan jantina, peringkat umur, kelahiran, kematian, kepadatan penduduk, dan taburan penduduk dalam tempoh tertentu.